A harmadik magyar derby

2019. június 21. 12:08


A harmadik magyar derbyt 1923. június 17-én rendezték meg Alagon. „A galoppsport rajongóinak szomorú napja volt a vasárnapi, midőn Alagon a harmadik magyar derbyt futották. Esős, szeles, hideg idő, sáros pálya, kevés közönség, soraikban hölgyek alig, nem nagy érdeklődés, szóval nem szerencsés külsőségek adták meg az az idei magyar derby szignaturáját.”1

A versenyt Handful nyerte (tulajdonos: Springer-Fould báróné, idomár: ifj. Mravik Pál, zsoké: Takáts István II., azaz a kis Takáts).  Az utolsó pillanatban dőlt el, ki lesz a derbyn a lovasa, 3 lehetséges zsoké is szóba került. Handful a két héttel korábban megrendezett (nívósabb) bécsi derbyncsak csak negyedik lett, ennél jobb eredményre, sőt sokan győzelemre számítottak tőle. „Handful – majdnem azt mondtam – ur – három éves sötétpej mén, a lesvári ménes tulajdona, az idei osztrák Derby legvalószínűbb győztese, Becsben e percben a legérdekesebb, mindenesetre a legaktuálisabb, feltétlenül a legfontosabb – hogy is fejezzük ki magunkat – személyiség. Kecses lábain milliárdok sorsa dől el vasárnap délután négy óra harminc perekor és százezrek izgatott reménysége. Magyar tenyésztés, a báró Springer-féle lesvári ménes büszkesége; magyar ember, ifjú Mravik Pál a trénere és magyar fiú, Esch zsoké fogja lovagolni a valószínű győzelemre.”2

Handful tulajdonosa Báró Fould-Springer Jenőné (sz. Springer Mária Cecília) – Helena Bonham Carter, a híres színésznő dédnagyanyja3 – nem élt ez időben az országban, ezen a versenyen sem volt jelen.

Marie-Cécile Fould-Springer
(Forrás: wikimedia.org)

Ifj. Mravik Pál városunk híres lakója volt, róla a Dunakeszi Helytörténeti Szemlében a következőket lehet olvasni: „Ifj. Mravik Pál (1886–1981) Gáspárteleken született, később követte édesapját Alagra. Az érettségi után banktisztviselőként helyezkedett el, majd már édesapja szakmájában két évig az angol Reeves mellett volt helyettes. Az 1912-­es év döntő fordulatot hozott az életében, amikor elfogadta a Blaskovich­-istálló ajánlatát. Ezzel egy hosszú pályafutás vette kezdetét, amely ötven évvel később, 1962­ben ért csak véget, amikor Pedáns nevű lovával az ezredik versenyét is megnyerte. Ez az ezer győzelem rekordnak számított a maga korában. Ifj. Mravik Pál többször is nősült. A sírboltban nyugszik első felesége Fries Anna (1892–1929), lányuk, Mravik Edit (1916–1917), második neje Schubert Irén (1903–1935), valamint a harmadik feleség, Herbert Reeves tréner lánya Mary is. Sajnos Ifj. Mravik Pál és Mary Reeves táblája az évek során eltűnt a síremlékről.”4 A Mravik-sírbolt az alagi öreg temető IV. táblájában, a 3. sor 1–3. helyén található. Mravik Pál nevét városunkban utca is őrzi. Mravik Pálról, ill. – feltehetőleg utolsó – feleségéről Petanovits József is készített képeket, ezeket könyvtárunk őrzi.

HANDFUL 3 éves pejmén (Mindegy-Handabanda) a Lesvéri ménes büszkesége, a magyar derby nyertese, a derby befutása után costumejében. Előtte trénere ifjabb Mravik Pál áll s boldogan néz lovára. Harsányi felv.
(Forrás: Színházi Élet, 1923/26: 43.)

TAKÁTS ISTVÁN II. a derbynyerő Handful lovasa. A legügyesebb magyar apprentice, aki rövid pályafutása óta már 109 elsö-dij nyerőt lovagolt. Harkányi fev.
(Forrás: Színházi Élet, 1923/26: 43.)

Takáts István II., Hadful zsokéja meglehetősen sikeres volt. A Színházi Élet így írt róla: „Handful lovasa Takáts István II. olyan boldog volt győzelme után, hogy alig lehetett fényképezőgép elé állítani. A kis Takáts – aki a legügyesebb magyar apprentice – néhány évi működése alatt máris tüneményes kárriért csinált. Az egész gyerek alig 19 éves. 1920 ban kezdett lovagolni nyilvános versenyekben s azóta 109 versenyben lett első Sok szép dijat nyert, de minden jockey vágyainak netovábbját derbyt most először. Ha a derby nyerő ló klasszisára nem is, de a lovasra mindenesetre büszke lehet a magyar lóversenyüzem. ”5 Magyarországi sikerei után Bécsbe ment dolgozni, 1943-ban tért vissza Alagra.6

A harmadik magyar derbyről részletesen beszámolt Siró György,7 a Pesti Hírlap8 és a Magyarság9 tudósítója.

JEGYZETEK

1 Lósport, in: Színházi Élet, 1923/26: 42–43, id. h.: 42.
2 Herczeg Géza: Handful?, in: Az Újság, 1923/123: 4.
3 Lásd: https://en.wikipedia.org/wiki/Fould_family
4 Lőrincz Róbert – Csoma Attila: Az alagi öreg temető, III. rész, in: Dunakeszi Helytörténeti Szemle, 2010/3: 10–12., id. h.: 11.
5 Lósport, in: Színházi Élet, 1923/26: 42–43, id. h.: 42.
6 Esti Újság, 1943/169: 4.
7 Siró György: Juniusi derby novemberi esőben, in: Az Újság, 1923/136: 4.
8 Pesti Hírlap, 1923/136: 8.
9 Magyarság, 1923/136: 8.