Szolgáltatások

Alapszolgáltatások

 1. Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak szolgáltatásairól és gyűjteményéről.
 2. Hagyományos és számítógépes katalógusok használatának biztosítása.
 3. A kölcsönzőtérben, az olvasóteremben és a helyismereti gyűjteményben található dokumentumok helyben használata
 4. Könyvtári rendezvények.

 

Kölcsönzés

 1. Egy alkalommal 10 könyv, 3-3 nem hagyományos dokumentum (CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM) kölcsönözhető összesen maximum 20 db.
 2. A kölcsönzés időtartama könyveknél 35 nap, nem hagyományos dokumentumoknál 4 nap.
 3. A kapott nyugtáról a dokumentum szerzője, címe, a lejárat napja és az olvasójegy érvényessége leolvasható.
 4. A kölcsönzés 3 alkalommal meghosszabbítható, kivéve ha az adott dokumentumot időközben más olvasó is kérte, illetve előjegyezte.
 5. Új dokumentum csak akkor kölcsönözhető, ha az adott olvasónak a könyvtárban nincs tartozása.
 6. A könyvtár bizonyos állományrészei elsősorban helyben, az olvasóteremben használhatók.
 7. Az előjegyzés és a hosszabbítás kérhető telefonon vagy e-mailben 14 éven felülieknek a telekie@mail.dkvk.hu, 14 éven aluliaknak a timcsi@mail.dkvk.hu, az 1. Sz. Fiókkönyvtár dokumentumaira a fiok@mail.dkvk.hu címen.

 

Időszaki kiadványok, olvasótermi dokumentumok kölcsönzése

 1. Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány dokumentumai indokolt esetben (pl. vizsgára készülés) délutántól a következő nyitvatartási nap délelőttjéig kölcsönözhetők. A katalógusban ezeknek a dokumentumoknak az „Éjszakára kölcsönözhető” kifejezés szerepel. Egy alkalommal legfeljebb 6 kézikönyvtári dokumentum vihető el, és a kölcsönzés legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható.
 2. Az időszaki kiadványok visszamenőleges számai és évfolyamai csak hétvégére kölcsönözhetők egyedi nyilvántartás szerint. A fiókkönyvtárban elérhető időszaki kiadványok listája itt található.

 

Raktáron lévő állomány kölcsönzése

 1. Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány dokumentumai indokolt esetben (pl. vizsgára készülés) délutántól a következő nyitvatartási nap délelőttjéig kölcsönözhetők. A katalógusban ezeknek a dokumentumoknak az „Éjszakára kölcsönözhető” kifejezés szerepel. Egy alkalommal legfeljebb 6 kézikönyvtári dokumentum vihető el, és a kölcsönzés legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható.
 2. Az időszaki kiadványok visszamenőleges számai és évfolyamai csak hétvégére kölcsönözhetők egyedi nyilvántartás szerint.

 

Előjegyzés

 1. Az olvasó kérésére az új könyveket, illetve a kölcsönzésben kint lévő dokumentumokat előjegyezzük. Az előjegyzés és a hosszabbítás kérhető telefonon vagy e-mailben is a telekie@mail.dkvk.hu címen. Az előjegyzést az olvasó az online olvasószolgálatos felületen önállóan is kezdeményezheti. Az előjegyzést fél évig tartjuk nyilván. A dokumentum megérkezésekor az olvasót e-mailben vagy posai úton értesítjük, s a dokumentumot részére két hétig (az online szolgáltatás keretében lefoglalt dokumentumokat egy hétig) félretesszük.
 2. Az egyszerre előjegyezhető könyvek száma 10 darab lehet.

 

Foglalás

 1. A könyvtárban aktuálisan bent lévő és kölcsönözhető dokumentumokra kölcsönzési igényt, vagyis FOGLALÁST lehet bejelenteni az online olvasószolgálati modul használatával.
 2. Egyszerre legfeljebb 3 dokumentumot lehet lefoglalni. A foglalás bejelölése után általában 24 órán belül visszajelzést és e-mailt is küldünk a teljesítésről, ezt követően lehet a dokumentu­mért személyesen eljönni. Esetenként a raktárban tárolt dokumentumok beérkezéséig több nap is eltelhet. Mindenről részletes tájékoztatást kapnak az Olvasói állapot modulon keresztül. A do­kumentumot az olvasó részére 7 napig tesszük félre, ezt követően a kérést minden további érte­sítés nélkül töröljük.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

 1. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi olvasóink­nak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, egyéb dokumentumokat olvashassanak, használ­hassa­nak, amelyek nem találhatók meg könyvtárunkban. A gyűjteményünkből hiányzó doku­mentu­mokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Doku­mentum­ellátó Rendszer keretein belül. A kért dokumentum kölcsönzésének és visszaküldésének postaköltségét és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó téríti meg. Könyvtárközi köl­csönzési igényt a kölcsönző tájékoztató könyvtárosnak kell bejelenteni.
 2. Könyvtárközi kéréseket könyvtárunk is teljesít, ha nincs előjegyzés a kért műre. A kölcsön­zési idő 1 hónap, nem hagyományos dokumentumoknál 2 hét.
 3. Korlátozás: olvasótermi állomány, időszaki kiadvány, helyismereti dokumentum eredetiben csak igazgatói engedéllyel kölcsönözhető. Nem hagyományos dokumentumok (CD, CD-ROM, DVD) csak egyedi elbírálás alapján igazgatói engedéllyel kölcsönözhetők.
 4. Másolat küldésekor a mindenkori másolási és postaköltséget számítjuk fel.

 

Számítógépes szolgáltatások

 1. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár az eMagyarország hálózat tagjaként számítógép-használatot és internet hozzáférést biztosít látogatóinak. eMagyarország Pont ID számunk: 1074.
 2. A számítógépes szolgáltatásokat előzetes bejelentkezés után a gyermek- és felnőtt részlegben a használati szabályzat és a díjszabás feltételei szerint lehet igénybe venni.
 3. Az elektronikus közszolgáltatások használatához e-tanácsadó (információs társadalmi tanácsadó) segítségét is igénybe vehetik.
 4. Az intézményben és közvetlen környezetében munkaidőben KFVK néven nyilvános és ingyenes Wi-Fi kapcsolat (vezeték nélküli internet) működik amelyet arra alkalmas számítástechnikai készülékkel bárki igénybe vehet.

 

Elektronikus adattárak

 1. NAVA
  A Nemzeti Audiovizuális Archívum segítségével a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívumot érheti el intézményünkben. A NAVA gyűjti, tárolja, feldolgozza és az így létrejött adatbázisban keresési- és megtekintési lehetőséget biztosít az érdeklődők számára a magyar gyártású vagy magyar vonatkozású földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók műsorai… Filmek, híradók és sok egyéb érdekes műsor nézhető meg ingyenesen, mert könyvtárunk NAVA-pont.
 2. ADT
  Arcanum Digitális Adattár…

 

Irodai szolgáltatások

 1. Fénymásolás, nyomtatás, faxküldés.
 2. A könyvtár látogatóinak kérésére könyvtári írásos-nyomtatásos dokumentumokról, szövegrészekről, cikkekről, ábrákról, táblázatokról másolatot is készítünk a könyvtár nyitvatartási idejében (figyelembe véve a szerzői jogi rendelkezéseket).