Részlegek

Felnőtt részleg

Több mint 40 ezer kötet könyv és 150 féle időszaki kiadvány (napilap, folyóirat) áll az olvasók rendelkezésére. A részlegben a szépirodalmi és ismeretterjesztő, szakirodalmi anyag a szokásos könyvtári rend szerint került elhelyezésre. Az olvasóteremben találhatók a csak helyben használható lexikonok, kézikönyvek, összefoglaló monográfiák.

Az olvasóteremben 3 internet-kapcsolattal is rendelkező számítógépet használhatnak a látogatók.

 

Gyermekrészleg

A gyermekrészleg a 14 éven aluli korosztály könyvtári ellátásáról gondoskodik. A vidám színekben pompázó barátságos részlegben az iskolai tanulmányokhoz és a szórakozáshoz szükséges olvasmányok is megtalálhatók.

A rendszeres látogatók kézműves foglalkozásokon, író-olvasó találkozókon, mesedélutánokon is részt vehetnek

 

Médiatár

A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó un. nem hagyományos dokumentumok részlege. Állományában hangfelvételek (elsősorban CD), hangoskönyvek, DVD filmek, számítógépes adathordozók CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok találhatók, összesen mintegy 10000 darab. Szolgáltatásait a felnőtt részlegbe beiratkozott 14 éven felüli olvasók vehetik igénybe.

 

Helyismereti gyűjtemény

A helyismereti gyűjtemény a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár különgyűjteménye.

A részleg minden Dunakesziről szóló vagy helyi szerző által írt dokumentumot gyűjt.

Megtalálhatóak állományában a városról megjelenő könyvek, kiadványok, szakdolgozatok, kéziratok, a képviselő-testület jegyzőkönyvei és rendeletei, régi plakátok, meghívók és a településen megjelenő újságok korábbi számai.

A gyűjtemény elemeire a Textlib-adatbázisban, vagy az Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez című bibliográfiában lehet keresni.

Az állomány csak helyben használható, ami azt jelenti, hogy kölcsönzése nem lehetséges, a kutatást viszont hétfő-péntek 10-16 óráig helyismereti könyvtáros segíti.