Beiratkozás, könyvtárhasználat

A könyvtár használója

 1. díjmentesen látogathatja nyitvatartási időben a könyvtárat, tájékoztatást kérhet könyvtárunk, illetve más könyvtárak szolgáltatásairól és gyűjteményéről,
 2. a könyvtárunkban elhelyezett dokumentumokról hagyományos és számítógépes katalógusban tájékozódhat,
 3. helyben használhatja a kölcsönzőtérben és az olvasóteremben elhelyezett dokumentumokat és a helyismereti gyűjteményt,
 4. részt vehet rendezvényeinken,
 5. számítógépes és internet szolgáltatást vehet igénybe
 6. a könyvtári könyvekről, folyóiratokról térítés ellenében fénymásolatot kérhet.

 

Könyvtári tagsággal további szolgáltatásokat is igénybe lehet venni

 1. kölcsönözhet könyveket, térképeket,
 2. könyvtárközi kölcsönzést kérhet,
 3. előjegyzést kérhet a keresett dokumentumokra,
 4. térítési díj ellenében CD-ket, CD-ROM-okat, DVD-ket kölcsönözhet.

 

Beiratkozás

 1. Bárki igénybe veheti a könyvtár szolgáltatásait, aki személyazonosságát igazolja. 14 éves kor alatt szülői (jótállói) igazolást kérünk. Az olvasói nyilvántartásba a következő adatokat vesszük fel: név, lakcím, születési adatok, személyi igazolvány vagy útlevél száma. Kiállítjuk az olvasójegyet, ami a kiállítástól számított 1 évig érvényes.
 2. Mivel a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár fiókkönyvtáraival együtt biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást, egy olvasónak csak egy könyvtárba kell beiratkozási díjat fizetni, ez feljogosítja a többi könyvtár használatára is. Az érvényesített olvasójegyet egy másik könyvtárba történő beiratkozáskor fel kell mutatni!
 3. A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat.
 4. A beiratkozási díjakat a díjszabásoknál tekintheti meg.

 

Kölcsönzési feltételek

 1. Egy alkalommal 10 könyv, 3-3 nem hagyományos dokumentum (CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM) kölcsönözhető, összesen maximum 20 db.
 2. A kölcsönzés időtartama könyveknél 35 nap, nem hagyományos dokumentumoknál 4 nap.
 3. A kapott nyugtáról a dokumentum szerzője, címe, a lejárat napja és az olvasójegy érvényessége leolvasható.
 4. A kölcsönzés egy alkalommal meghosszabbítható, kivéve ha az adott dokumentumot időközben más olvasó is kérte, illetve előjegyezte. A hosszabbítás kérhető telefonon vagy e-mailben a telekie@mail.dkvk.hu (központi könyvtár) fiok@mail.dkvk.hu (1. Sz. Fiókkönyvtár) címen is.
 5. Új dokumentum csak akkor kölcsönözhető, ha az adott olvasónak a könyvtárban nincs tartozása.
 6. A könyvtár bizonyos állományrészei csak helyben, az olvasóteremben használhatók.