Képek és filmfelvétel Schaurek Ottmárról

2019. október 17. 11:11


A Schaurek Ottmár életét bemutató cikkben terjedelmi korlátok miatt csak két fotót közöltünk, ebben a bejegyzésben a fellelhető többi képet, ill. az egyetlen őt is megörökítő mozgóképet osztjuk meg az olvasókkal. Az utolsó két fotó Fekete László Adorján tulajdona, a képek digitális másolata könyvtárunk helytörténeti fotógyűjteményébe került, ezek a képek a Schaurek Ottmárról készült utolsó ismert felvételek.

(A képaláírásokat nem javítottuk. A linkek többsége az ADT-re mutat, ezek csak előfizetéssel jelennek meg. – M. T.)

Schaurek Otmár hadnagy, Király Andor Ametistjén.
(Forrás: Színházi Élet, 1924/24: 80.)

HUBERTUSNAPI VADÁSZÜNNEP SZEGEDEN
Trintz századosné, Heinrich, Markóczy főhadnagy, Rónai földbirtokos, Schaurek főhadnagyné, Schaurek főhadnagy
[elöl, kutyával] és Back Mária a vadászat győztese
(Forrás: Színházi Élet, 1924/52: 95.)

A Nemzeti Lovarda jubiláns lovasparádéjáról, Schaurek főhadnagy az Irish Bank-en
(Forrás: Pesti Napló Képes Műmelléklete, 1926. június 20.: 36.)

Schaurek Ottmár Amethiszt nyergében. A töltés akadálynál felbukott.
(Forrás: Tolnai Világlapja, 1926/26: 5.)

Schaurek Ottomar
(Forrás: Pesti Napló Képes Műmelléklete, 1926. július 1.: 81.)

óriási érdeklődés mellett folytak le a Berlinben tartott nemzetközi lovasmérkőzések. A nézők soraiban megjelent a dán király én a holland királynő férje is. Képünk: a versenyen résztvevő magyar tisztek: Cseh századon (balról), Binder Ottó huszárőrnagy (középen), aki a vadász-ugratóversenyben a második lett és Schaurek főhadnagy (jobbról).
(Forrás: Képes Pesti Hírlap, 1930/26: 2.)

Malanotti Lajos alezredes, Schaurek Ottmár főhadnagy és Endrődy Ágoston főhadnagy, akik a legnagyobb amerikai lovasversenyen, a newyorki National Horse Show-n, a magyar színeket képviselni fogják.
(Forrás: Képes Pesti Hírlap, 1930/184: 2.)

Az Egyesült Államokban, Bostonban tartott nemzetközi lovasmérkőzések megnyitó ünnepe. A mérkőzéseken Európa legjobb lovasai is résztvettek. Képünk: a versenyzők tisztelegve hallgatják a résztvevő nemzetek himnuszait. Középen a fehérlovas tiszt és a mellette levő két tiszt: a magyar reprezentánsok, Manalotti alezredes, Schaurek főhadnagy és Endrődy főhadnagy. A magyarok a versenyek harmadik helyére kerültek.
(Forrás: Képes Pesti Hírlap, 1930/218: 1.)

Az amerikai olimpiai lovasmérkőzésen, amelyen tíz állam hadseregének kiküldöttei vettek részi, a magyar nemzeti hadsereg lovascsoportja a harmadik helyet vívta ki magának. […] A győztes magyar csoport tagjai: Endrődy Ágoston főhadnagy Schaurek Ottmárné, Malanotti Lajos ezredes és Schaurek Ottmár főhadnagy, a hajó fedélzetén.
(Forrás: Tolnai Világlapja, 1930/49: 58.)

HORTHY ISTVÁN NY. LOVASSÁGI TÁBORNOK ÜDVÖZLI VASÁRNAP DÉLUTÁN A KELETI PÁLYAUDVARON AZ AMERIKÁBÓL HAZATÉRT MAGYAR LOVASOKAT. A TÁBORNOKKAL SZEMBEN MALANOTTI EZREDES ÁLL. MÖGÖTTE SCHAUREK ÉS ENDRŐDY FŐHADNAGY. KÖZÉPEN: GRÓF ANDRÁSSY GÉZA, ÉBER ANTAL ÉS ÉBER AMÁLIA
(Forrás: Az Est, 1930/291: 14.)

Az Amerikában nagy sikerrel szerepelt lovas-tisztjeink visszaérkezése Budapestre. Középen Manalotti ezredes, Schaurek és Endrődy főhadnagyok.
(Forrás: Képes Krónika, 1931/1: 2.)

Az Egyesült-Államok budapesti követe (N. Roosevelt) estélyt adott a Nev-Yorkban nagy sikerrel szerepelt magyar lovastisztek tiszteletére. Az estély résztvevői, balról jobbra: (álló sor) W. A. Ardgman követségi attasé, Sibrik százados Ruszkay ezredes, Tuck S. P. követségi titkár, Seller ezredes, Szaplonczay ezredes, (ülő sor) Kozma tábornok, Kárpáty gy. tábornok, Nicolas Roosevelt követ, Rapaich altábornagy, Malanotti ezredes (lent ülnek) Schaurek főhadnagy és Endrődy főhadnagy.
(Forrás: Magyarság Képes Melléklete, 1931/3: 2.)

Az olimpiai csoport díjugrató lovasainak legnehezebb gyakorlatai közé tartozik a mélyugrás, melynek érkezési oldalán a talaj 45 fokos lejtőnek van kiképezve. A 7 méter magas, 60 fokos csúsztató mesterségesen vert agyagból készült és a használat következtében annyira kopik, hogy évente kétszer kell újraépíteni. A díjugrató csoport vezetője Binder Ottó őrnagy, tagjai Ádám Zoltán és Jáhn Miklós századosok, Schaurek Ottmár, Platthy József, Endrődy Ágoston és Géczy Béla főhadnagyok. A tiszti lovasokon kívül végrehajtja ezt a feladatot az altisztek egy csoportja is.
(Forrás: filmhiradokonline.hu)

Képek a Honvéd Lovas Olimpiai Bizottság nemzetközi lovasmérkőzéseiről. […] Schaurek Ottmár százados […] a vadászugratásban
(Forrás: Képes Pesti Hírlap, 1935/134: 3.)

Képek a debreceni országos lovasmérkőzésekröl. […] Szepessy-Schaurek Ottmár százados díjnyertes ugratása. (Menyhárt felv.)
(Forrás: Képes Pesti Hírlap, 1938/125: 3.)

Szepessy Schaurek Ottmár százados, Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal
(Forrás: Tolnai Világlapja, 1942/46: 6.)

(Forrás: Bene János – Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938–45, Nyíregyháza, 2003, 246. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52.))

Schaurek Ottmár Alagon a ’60-as évek elején
(Forrás: Helytörténeti Fényképek Adatbázisa)

Schaurek Ottmár Alagon a ’60-as évek elején
(Forrás: Helytörténeti Fényképek Adatbázisa)