Az evangélikus templom felszentelése

2019. szeptember 13. 11:04


80 éve, 1939. szeptember 10-én szentelték fel az evangélikus templomot.

A templommal kapcsolatos – fotókkal illusztrált – cikkek a Dunakeszi Helytörténeti Szemlében:

Az eseményről így írt a Friss Újság:

Dunakeszi–Alag új evangélikus temploma. Dunakeszi és Alag községek evangélikus lakossága negyvenezer pengős költséggel művészi templomot építtetett. Vasárnap volt a felszentelés, amelyet Raffay Sándor dr. püspök végzett. Jelen volt vitéz Jány Gusztáv altábornagy, budapesti hadtestparancsnok és vitéz Endre László dr. alispán, aki a díszközgyűlésen Pest vármegye nevében üdvözölte a gyülekezetei, hangoztatva, hogy minden magyar templomi lélekkel dolgozzék a hazáért, mert csak így jöhet vissza Nagymagyarország. Raffay püspök válaszában azt kívánta, hogy az ünnepek keresztyén találkozói a hétköznapok életében is folytatódjanak, az egyetértés és az élniakarás tűzhelye legyen a most megnyitott szentegyház. Az ebéden az egyetlen felköszöntőt a püspök mondotta a Kormányzóra.

Az új templomról a Harangszó képet is közölt.

A szeptember 10.-én felszentelt alag-dunakeszi fiókegyházunk új temploma.

Források:
Friss Újság, 1939/207: 4.
Harangszó, 1939/38: 299.