Dunakeszi népviselet (1912)

2019. június 20. 09:10


A dunakeszi népviseletről szóló legrészletesebb írás Legindi Tímea 2008-as tanulmánya. A közleményhez – elsősorban fotóanyaga miatt – remek kiegészítés a Tolnai Világlapja 1912. évi 24. számában közreadott Akáczlombos falvak népe című cikk. Az írás a vidéki – idillikusnak bemutatott – vasárnapokról, illetve a különféle népviseletekről közöl közhelyeket és valós megfigyeléseket. Alább a cikk Dunakesziről szóló része következik a hozzájuk tartozó fotókkal, képaláírásokkal.

Egerből átvisz bennünket a fényképezőmasina a Budapest mellett levő Dunakeszi községbe s ott is fogunk látni érdekes vasárnap délutáni jelenetet. A fiatalság tánczra gyűlt össze a függetlenségi kör termében. Nem fér el ám a terembe az egész fiatalság, tehát részletekben lehet csak megtartani a tánczmulatságot. A teret persze az erősebb férfinem foglaltad s a leányok egy része kint marad.

Dunakeszi községben a leányok összegyűltek a Függetlenségi Kör előtt, melynek termében tánczmulatság van. Nem férnek be valamennyien s meg kell várniok, mig egy-egy táncz befejeződik s azokat, a kik már tánczoltak, kieresztik a teremből s helyettük a kint állók közül szólítanak be másokat.

Arról azonban gondoskodnak a legények, hogy egy leány se maradjon megtánczoltatás nélkül. Az a leány, a ki már tánczolt, kimegy a teremből és helyette behívnak másikat az ablakok előtt éppen nem türelmesen várakozó leányok közül. Látjuk ezen a kedves képen, hogy a leányok papucsot viselnek s hajuk, melybe széles pántlika van fonva, le van eresztve hátul a bő szoknyájukra. Még jobban megfigyelhetjük érdekes viseletűket azon a másik dunakeszii fényképfelvételünkön, mely az egyik utczán haladó és beszélgető nőket ábrázol. A kép bal sarkában látható nők éppen a templomba igyekeznek s kis virágkoszorut és gyertyát visznek magukkal.

Vasárnap délután Dunakeszi községben. Leányok, asszonyok a házak előtt beszélgetnek. A kép bal sarkában látható két nő templomba megy s gyertyát és virágból font koszorúcskát visz magával. Megfigyelhető ezen a kedves, hangulatos képen, hogy milyen a dunakeszii nők ünnepi viselete.

A dunakeszii leánykák is majdnem teljesen úgy vannak öltözve, mint egyik képünkön látjuk, az ő hajukba is fonnak színes pántlikákat.

Dunakeszi község egyik utczáján kis iskolásleány tereferél. Az ő hajukba is fontak már tarka pántlikát. A kerítés mellől érdeklődve nézi őket egy kis legény; öklömnyi még, de úgy látszik, hogy már érdekük a leányok. Ebből a fiúból még nagy kópé lesz, akárki meglátja!

(Forrás: Akáczlombos falvak népe, in: Tolnai Világlapja, 1912/24: 1444-1446. A cikk ADT-előfizetéssel megtekinthető itt.)