Iskolai közösségi szolgálat a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltak szerint, az iskolai közösségi szolgálat keretein belül, a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár is fogad és foglalkoztat diákokat. 2013­tól a központi és a fiókkönyvtárban 15 tanuló kezdte meg közösségi szolgálatát, többségük a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium diákja. Közülük 2 tanuló már teljesítette is a követelményeket. Jelenleg 20 tanuló végez közösségi szolgálatot könyvtárunkban.

Az intézményünkben végzett feladatokkal (könyvtári dokumentumok szakjelzetelése, szakrendjének ellenőrzése, visszasorolása; folyóiratok rendezése, válogatása; könyvtári kiadványok hajtogatása; digitalizálási feladatok, könyvtári rendezvények előkészületi munkái) a diákok a könyvtárhasználói ismereteiket is tovább mélyítik, mely a továbbtanulásnál elengedhetetlen lesz a számukra.

A könyvtár részéről a program felelőse, kapcsolattartója és mentora Lőrincz Róbert szakmai igazgató (lorincz@mail.dkvk.hu; 27/341-853).

Eddig az alábbi oktatási intézményekkel kötöttünk együttműködési megállapodást:

Radnóti Miklós Gimnázium – Dunakeszi
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium – Budapest
Veres Pálné Gimnázium – Budapest
Újpesti Bródy Imre Gimnázium – Budapest
II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola – Budapest
Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola – Vác

Jogszabályi háttér

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
4. § (13) bekezdés: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
6. § (4) bekezdés: Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
97. § (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-jeután megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. (2) A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet-és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területen folytatható tevékenység.

Dunakeszi, 2014. december