Városi versmondó verseny – Arany, Petőfi, Márai a kedvenc

Kilencedik alkalommal rendezték meg a DÓHSZK dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban a Sellei Zoltán Városi Versmondó Versenyt. Ez alkalommal tizenketten – A gimnazistáktól A szépkorúakig – jelentkeztek a nemes megmérettetésre.

Megnyitójában a névadóról elmondta Tuba Zsuzsa tájékoztató könyvtáros, a verseny szervezője, hogy a Magyar Kultúra Lovagja, Dunakeszi Díszpolgára „irodalmunk és a magyar nyelv hagyományainak, értékeinek őrzőjeként a magyar előadó művészet meghatározó egyénisége volt… A verseny díjazásához a nagyszerű pedagógus felesége, Bige Stefánia az első helyezett pénzjutalmának biztosításával járult hozzá, ezzel is őrizve férje emlékét.”

A versmondókat értékelő zsűri – Bige Stefánia, Babják Annamária színművésznő és Borbély Emma nyugalmazott könyvtárigazgató – előtt kiváló versválasztással mutatkoztak be a versenyzők. A magyar költészet legnagyobb alkotóinak – Petőfi Sándortól Radnóti Miklósig, Arany Jánostól Karinthy Frigyesig – műveit mondták el. Elhangzott többek között Illyés Gyula „A reformáció genfi emlékműve előtt” című nagy ívű bölcseleti műve, vagy Márai Sándor „Mennyből az angyal” című, az 56os forradalom hősei előtt tisztelgő fájdalmasan drámai költeménye.

A pontos szövegtudás mellett a gondos értelmezés és tehetséges előadásmód jellemezte a színpadra lépőket. A zsűri értékelése nyomán kialakult a végső sorrend. Első helyezést ért el, s átvehette a 30 ezer forintos díjat Faludi György „Óda a magyar nyelvhez” című művének tökéletes megformálásáért Guttmann Vilmos. A Márai költemény kitűnő előadásával Dióssi Csaba polgármester által felajánlott 25 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány birtokosa lehetett a második helyezett Bakóné Szécsey Márta, míg harmadikként Váci Mihály „És mi élünk” című versének átütő erejű tolmácsolásáért a könyvtár 20 ezer forintos könyvvásárlási utalványát kapta Zöldiné Pádár Mónika. Különdíjban részesült Badruddin Dániel Kiron Arany János „Visszatekintés” című versének előadásáért. A program végén valamennyi résztvevő átvehette a könyvtár oklevelét és Sellei Zoltán CD-t.

Lőrincz Róbert intézményvezető érdekességként elmondta még, hogy Áprily Lajos József Attila-díjas költő 1929-ben fellépett a könyvtár épületében.

Katona M. István

Városi versmondó verseny – Arany, Petőfi, Márai a kedvenc

Forrás: Dunakeszi Polgár, 2017/12. 29.

Link: http://dunakanyarregio.hu/download_lapjaink/Polgar%202017%2012-es%20szam%20web.pdf