Ön mit vár 2020-tól?

Lőrincz Róbert:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója

Könyvtárunk célja – 2020-ban is – a nyilvánosságra került információkhoz való hozzáférés biztosítása.

A korábbiakhoz hasonlóan az elmúlt esztendő is bővelkedett előremutató változtatásokban, könyvtártechnikai és infrastrukturális fejlesztésekben, melyeket ebben az évben is folytatni fogunk. Beiratkozott olvasóink és kikölcsönzött dokumentumaink száma jelentősen nőtt az előző időszakban, ezt a tendenciát – szolgáltatásaink fejlesztésével – idén is igyekszünk megtartani. Szolgáltatásaink döntő része a gyűjteményünkre épül, ezért ennek korszerűsítése továbbra is kiemelt feladat. Az általános műveltséghez, az élethosszig tartó tanuláshoz, a kikapcsolódáshoz szükséges beszerzéseket megvalósítjuk.

Továbbra is súlyponti kérdés az új adathordozók, ezen belül a hangoskönyvek gyarapítása, valamint a helyismereti gyűjteményünk gazdagítása. A tavaly megújult internetes honlapunkon található, a város szempontjából is kiemelkedő fontosságú adatbázisainkat (Digitális ki-kicsoda?; Dunakeszi jeles személyei; Kistérségi alkotók; Köztéri szobrok, emléktáblák, kiállítóhelyek; Helyismereti fényképek) tovább bővítjük. Biztosítjuk a városi közhasznú, közérdekű információk naprakész szolgáltatását, a helyi rendeletek és képviselő-testületi gyűlések anyagainak elérhetőségét. A megyei szinten is kiemelkedő programkínálatunkat, gyermek és felnőtt rendezvényeinket folytatjuk, továbbá megjelentetjük a mára már országszerte elismert városi helyismereti folyóiratunkat, a Dunakeszi Helytörténeti Szemlét. A több ezer követővel rendelkező két Facebook-oldalunkon kívül a nemrégiben elindított Instagram-fiókunktól és YouTube-csatornánktól a kommunikációs tevékenységünk további erősödését várjuk. Idén is megrendezzük az évente több száz óvodás és alsó tagozatos iskolás részére tartott könyvtárhasználati óráinkat.

A fentiek természetesen a könyvtár munkatársainak kiemelkedő szakmai munkája nyomán valósulhatnak meg, mely garancia arra is, hogy a város legnagyobb tagsággal rendelkező intézményeként továbbra is a legmagasabb színvonalú közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást tudjuk biztosítani.

Ön mit vár 2020-tól?

Forrás: Dunakeszi Polgár, 2020/1. 7.

Link: http://dunakanyarregio.hu/download_lapjaink/Polgar%202020%2001%20szam%20web.pdf