A Dunakeszi Helytörténeti Szemle

A lap létrehozásának ötlete 2007 őszén merült fel a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Lőrincz Róbert és Csoma Attila könyvtárosok vetették fel, hogy a rengeteg összegyűjtött helytörténeti dokumentumot, valamint az újabb kutatások eredményeit egy ingyenesen hozzáférhető helyismereti folyóiratban kellene a nagyközönség elé tárni.

Ötletüket a könyvtár akkori vezetője, Csonka Mária felkarolta és vállalta a lap kiadását. 2008 májusában egy közönségtalálkozó keretében került sor az újság első számának nyilvános bemutatójára a dunakeszi könyvtárban.

Az azóta is évenként három számmal jelentkező folyóirat híre mára már átlépte a település határait, országos, sőt nemzetközi visszajelzések, elismerések is mutatják a kezdetektől jelenlévő nagy érdeklődés növekedését. A lap szerkesztését eleinte a két alapító, Lőrincz Róbert és Csoma Attila végezte, 2012-től Lőrincz Róbert egyedül látja el az újsággal kapcsolatos szervezői és szerkesztői munkát. 2018-tól dr. Kerekes Dóra is részt vállal a lapban megjelenő tartalom ellenőrzésében. Az elmúlt tizenkét esztendő alatt közel negyven szerző nyújtott olvasmányos, ám magas színvonalú tájékoztatást, szellemi muníciót a város története iránt érdeklődőknek. Nevüket, valamint a több mint kétszáz tanulmányt jelen ismertetőben lehetetlen lenne felsorolni, így most csak egy rövid áttekintést adunk a lapban közölt írások témáiból.

Az általános várostörténet kapcsán foglalkoztunk a késő római kikötőerőd és a középkori Alag falu történetével, valamint a település földbirtokosai közül a Grassalkovichok és a Wattayak helyi szerepvállalásával. Családtörténeti írásainkban feltártuk a Legindi, a K. László, az Asztalos, a Bán, a Száhlender és a gróf Pejacsevich „dinasztiák” múltját, valamint elvégeztük a dunakeszi családnevek jelentéstani vizsgálatát.

Alag és a lóversenyzés kapcsán Párizsból kaptunk cikket a lóábrázolásairól ismert festőművészről, Konrád Ignácról. Feldolgoztuk az egykor itt élő angol lovaskolónia történetét és a Magyar Lovaregylet Dunakeszi-Alaggal kapcsolatos korabeli dokumentumait. Foglalkoztunk magyar írók és költők alagi lóversenyzéshez fűződő viszonyával, valamint számtalan írást közöltünk a versenypálya és a tréningtelep sport- és építészeti múltjáról.

A helyi egyházak történetével kapcsolatban feltártuk a katolikus egyházközösségek, a reformátusok, valamint a helyi görögkatolikusok múltját. Írtunk Révész István, Delia István, Faludi János katolikus plébánosokról, Kirner A. Bertalan református és Mezei József evangélikus lelkészekről. Megjelentettük a település templomainak építéstörténét és művészettörténeti vonatkozásait.

Iskolatörténeti írásaink közé tartozik a műhelytelepi és a dunakeszi-alagi polgári iskola, továbbá az egykori elemi iskolák múltjának feltárása, valamint az egykori híres tanítók közül Monspart Lőrinc, Körmendy Lajos, Tóth Mária és Stríb Jolán életének bemutatása.

Néprajzi sorozatban ismertettük a város helytörténeti gyűjteményének tárgyait, illetve a dunakeszi lakodalmas hagyományokat. Bemutattuk a település emléktábláit, illetve út menti keresztjeit, valamint a Kegyeleti és az alagi öreg temetőben nyugvó hírességek sírjait.

De szó volt még többek között a dunakeszi repülőgépgyártás és a repülőtér történetéről, az első világháború alatt itt működő hadikórházakról, az egykor itt élt hírességek közül Szerémy Zoltán színészről, a Liszt tanítvány Zaphiry Heléna zongoraművésznőről és Esch Sándor zsokéról. Írások jelentek meg Dunakeszi postatörténetéről, Alag és Dunakeszi sportegyesületeinek múltjáról, a helyi vendéglátás emlékeiről, a Műhelytelepen és a tréningtelepen zajlott 1956-os eseményekről, a Dunakeszi paradicsomtermesztésről, a helyi tűzvédelem kezdeteiről, vagy a cserkész és leventemozgalmakról.

A régi események „kútja” azonban kiapadhatatlannak látszik, számtalan téma vár még feldolgozásra. A lap eddigi példányai beszerezhetők a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, illetve digitális formában elérhetők a könyvtár internetes honlapján.

Lőrincz Róbert
könyvtárigazgató,
a Dunakeszi Helytörténeti Szemle felelős szerkesztője

 

A Dunakeszi Helytörténeti Szemle

Forrás: Dunakeszi Polgár, 2020/2. 22.

Link: https://www.dunakanyarregio.hu/download_lapjaink/Polgar%202020%2002%20szam%20web.pdf?fbclid=IwAR132GKpESYhuENmdYKJhZBtR3AkdbU9HSg8LdT6YfCtjErGoECBo81H_kM