Németh Kálmán Emlékház

Fóton, a Béke út 31-es szám alatt találjuk a Németh Kálmán Emlékházat. Németh Kálmán(1903-1979) fafaragó szobrászművész Podolinban született. Nagyapja asztalos műhelyében ismerkedett meg a fával. Szakiskoláit Iglón végezte. Művészetét a szepességi templomok faszobrai, reneszánsz oltárai és a Tátra faóriásai ihlették. A család 1920-ban a csehek által megszállt Iglóról Ceglédre menekült. 1922-ben vásárolták Fót kisalagi részén a jelenlegi kúriát, ahol a fenyves az otthont idézte. 1926-ban beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára is. Itt olyan neves tanárok tanították, mint Sidló Ferenc, Bory Jenő és Lyka Károly. Közben aktívan részt vett a közösségi életben, 1926-ban a Kisalagi Sport Klub titkára lett. 1929-ben a Nemzeti Szalon Tavaszi tárlatán állították ki először művét: Férfifej című alkotását. 1939-ben besorozták katonának. 1940. március 31-én Rákospalotán feleségül vette Zuna Editet. 1943-ban Fertőszentmiklóson felállították lengyel emlékművét, munkásságáról hírt adott a Lengyel Rádió is. A katonai szolgálatot követően hadifogságba került. 1946-ban 75%-os rokkantként tért haza. 1947-ben a Szépművészeti Múzeum igazgatója, Pigler Andor megbízta a középkori és a barokk szobrok restaurálásával, melyek a háború alatt súlyos károkat szenvedtek. Több mint húsz éven át a Szépművészeti Múzeum restaurátora volt. 1962–1965 között iskolát hozott létre a jövő restaurátorainak, ő fektette le a restaurátorképzés alapjait Magyarországon. Tanmenetekben foglalta össze négy év tananyagát az egyszerű faragástól a bonyolult reneszánsz munkáig. Saját művészi munkája részeként megfaragta a fóti római katolikus templom kápolnájában elhelyezett Szent Lucentius római katonát ábrázoló ereklyetartót. Tíz éven keresztül restaurálta a háború alatt súlyosan megrongálódott aranyozott kazettákat, angyalkaszárnyakat. Az ő tervei alapján készültek a padok, melyek harmonizálnak a templom díszítésével. 1963-ban művészeti munkásságáért Munka Érdemrenddel és a Szocialista Kultúráért oklevéllel tüntették ki. A teljes elismertség mégis elmaradt, nem kapott kiállítási lehetőséget, mert ideológiai és politikai nézetei nem illettek a szocialista kultúrpolitikai koncepciókba. 1979. április 27-én tüdőgyulladásban halt meg. Halála után utcát, iskolát neveztek el róla, Fót Város Önkormányzata díszpolgári cím adományozásával tisztelgett a művész életútja és munkássága előtt. Németh Kálmán Gyűjteményét, házát, kertjét, Fót városának ajándékozta, ahol az emlékház a mai napig várja a kultúra iránt érdeklődőket.


Cím:
Fót, Béke út 31.

Vissza az adatbázis nyitólapjára.