Bozóky Gyula emléktábla

A felsőgödi Jézus Szíve templom falán találjuk a templom építőjének, Bozóky Gyulának az emléktábláját. Bozóky hétgyermekes családban született Nagyváradon. A tehetséges fiú a katonai pályát választotta életcélul. A Ludovika Akadémia elvégzése után 1900-ban avatták hadnaggyá. Ezután a bécsi Kriegsschuléban folytatta tanulmányait, ahol vezérkari képesítést szerzett. 1916-ban vk. (vezérkari) őrnagyi rangban az erdélyi honvéd-kerület vezérkari főnöke lett Siegler Konrád, a későbbi vejének fivére mellett. Ebben a minőségében saját felelősségére addig halasztotta a petrozsényi bányász sztrájk résztvevőire statáriálisan kimondott halálos ítélet végrehajtását, amíg a kegyelmi döntést ki nem eszközölte, számukra. 1908-ban megnősült, feleségül vette Mártonffy Gabriellát. A házasságból négy gyermekük született, György, László, Erzsébet és Gabriella. A háborút követően, sőt még a trianoni döntés után is egy ideig családjával együtt a románok által meg szállt Nagyváradon maradt. Mivel nem akart fölesküdni a román államra, nyugdíjazását kérte az immár vezérkari ezredessé kinevezett katonatiszt. Ettől kezdve, tehetségét kihasználva kézzel írt és színesen illusztrált könyvek, eladásával biztosította a család megélhetését. Sok egyéb mellett több szép bőrkötésű rézcsatos imakönyvet is készített, elsősorban a család tagjai számára. Egy abból az időből származó, díszes kézzel írt és festett képekkel, iniciálékkal ékesített "János vitéz" feldolgozása ma is a család birtokában van. Apja halála után, – a családnak a helybeli hatóságokkal történt összetűzését követően 1922-ben eladták a nagyváradi házat, a szépen gondozott kertet és a csonka Magyarországra költöztek a frissen vásárolt felsőgödi családi házba. Bozóky Gyula mély vallásossága következtében számtalan egyházi mozgalomból kivette a részét. Sok katolikus rendezvény szónoka, rendezője, aktív résztvevője volt. Legnagyobb és egyben a legmaradandóbb műve mégis a felsőgödi Jézus Szíve templom megvalósítása volt. Pénz nélkül pusztán akarata, hite, szervező képessége és nem utolsó sorban kiváló kapcsolatai birtokában fogott neki a nagy vállalkozásnak. Bozóky meglehetős szegénységben, hosszú szenvedés után a 76. születésnapján (1954. április. 6.-án) Felsőgödön halt meg. Nevét ma az emléktábla mellett tér is megörökíti, melyen az általa megálmodott templom is áll. Az emléktábla szövege: "Pilismaróti Bozóky Gyula 1878-1954 emléktábla. A felsőgödi Jézus Szíve templom építés szervezőjének áldozatos munkájáért állította a cserkészcsapat és az egyházközség. 2003."


Cím:
Göd, Bozóky Gyula tér 2.

Felavatás ideje:
2003

Anyaga:
Márvány

Témája:
vallási; római katolikus; Bozóky Gyula

Vissza az adatbázis nyitólapjára.