Bazsanth Vince emléktábla

A róla elnevezett utca ötös számú házának falán találjuk Bazsanth Vince emléktábláját. Bazsanth Vince 1849-ben született a ma Szlovákiához tartozó, Nyitra megyei Galgóczon, apja Bazsanth Vince, anyja Szucsek Cecília volt. Iskoláinak elvégzése után tanítói, ill. kántortanítói működését Dunakeszin kezdte, a településnek akkor egyetlen, két tanteremből álló iskolája volt a Szent István utcában. A fiatal tanító ideköltözött, és itt alapított családot. Az akkori szokás szerint egyben a község képviselője is volt, ebben a minőségben szintén nagyon sokat tett Dunakeszi fejlődéséért. Akkoriban osztatlan tanítási rend volt, az első négy osztályt egy csoportban oktatták. A folyamatosan gyarapodó község gyermekeinek egyre kisebb volt a hely az iskolában, Bazsanthnak elévülhetetlen érdemei voltak az új, négytantermes iskola létrehozásában. Az idők során ehhez az épülethez folyamatosan hozzáépítve alakult ki a mai Szent István Általános Iskola. Bazsanth Vince 1887-ben lett apa, az ő fia a nevét magyarosító Bajnok Géza, aki szintén kántortanító lett, majd iskolaigazgatóként apja nyomdokaiba lépett. Bazsanth Vince 1909-ben ment nyugdíjba, s ez évben meg is halt. Bazsanth a dunakeszi temetőben nyugszik. Az emléktábla szövege: "Bazsanth Vince 1847-1909 iskolaigazgató – kántortanító. A Dunakeszi Községháza és az 1. Sz. Általános Iskola alapítója volt."


Cím:
Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 5.

Anyaga:
Márvány

Témája:
Bazsanth Vince; oktatás

Vissza az adatbázis nyitólapjára.