Vörös István, dr.

Iskolák: Egri Pedagógiai Főiskola 2. sz. Általános Iskola; Dobó István Gimnázium és Szakközépiskola Eger; KLTE. Természettudományi Kar, Biológia-kémia tanári-szak (1969-1974,Debrecen
Munkahelyek: régészeti zoológus MTA. Régészeti Intézet (1974-1976) tudományos segédmunkatárs; Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztály [1976-2012, (2003-től Régészeti Tár)], muzeológus, főmuzeológus, tanácsos.
Oktatás:óraadó tanár Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Kar, Történelem Tanszék (1995-2005,) Szombathely, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Intézet (2004-2005, 2011.
Kutatási területeim: a Kárpát-medence felső pleisztocén és holocén korszakok nagyemlőseinek faj- és faunaevolúciós vizsgálata. A magyarországi vadfauna és a háziállat-állomány története. Az utóbbi időben a honfoglalás-, és az Árpád-kori állattartás és vadászat zoológiai és okleveles kutatása.
A több mint kétszázötven megjelent tanulmányból ca. egyharmada pleisztocén kori, kétharmada holocén kori, régészeti, történeti korok emlősállatainak leírása és feldolgozása.


Születési hely:
Eger

Születési idő:
1950-03-24

Foglalkozás:
nyugalmazott főmúzeológus

Lakcím:
2120 Dunakeszi, Nap u. 3. II/8.

Díjak:
Kiváló Munkáért (1984); A MNM 10 éves Munkásságáért törzsgárdajelvény (1986); Szocialista Kultúráért kitüntető jelvény (1989); A Magyar Nemzetért Királyaink sírjai c. emlékérem (1991); A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Emlékérme (2011)

Kiállítások/művek:
Wild Equids from the Early Holocene in the Carpathian Basin. Korai holocén vad Equidák a Kárpát-medencében. Folia Archaeologica. 36. 1981. 37-68.
Kutyaáldozatok éskutyatemetkezések a középkori Magyarországon. Dog sacrifices and burials in Mediavel Hungary. I.-II. Folia Archaeologica I. 41., 1990. 117-145., II. 42., 179-196.
Stratigraphy and Biostratigraphy of Istállóskő Cavbe. Praehistoria 4.-5. (2003-2004) Archaeolingua 2004. Miskolc, 33-76.
Adatok az Árpád-kori vadászat történetéhez. Angaben zur Geschichte der árpádenzeitlichen Jagd. Folia Archaeologica 55. (2011-2013.), 2013. 217-262.

Vissza az adatbázis nyitólapjára.