Veresné dr. Horváth Viktória

Tanulmányok
1995–1999: Radnóti Miklós Gimnázium (Dunakeszi)
2004: magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész- és tanári diploma, ELTE BTK
2004-től: ELTE Magyar Nyelvészeti Doktori Iskola Magyar nyelvészet program, Fonetika alprogram állami ösztöndíjasként
2010: doktori fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel

Oktatási tevékenység
2004–2011: az ELTE Fonetika Tanszékén magyar szakos hallgatók számára kötelező Fonetika című tárgy oktatása; szakszemináriumok vezetése.

Társasági tagság
2004-től Magyar Nyelvtudományi Társaság
2004-től ISPhS (The International Society of Phonetic Sciences)
2010-től szerkesztőbizottsági tag a Beszédkutatás folyóiratban
2012-től: vezetőségi tagság a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságban

Nyelvismeret
1997: középfokú C típusú állami nyelvvizsga angol nyelvből
2003: alapfokú C típusú nyelvvizsga német nyelvből
2007: középfokú B típusú szakmai nyelvvizsga német nyelvből


Születési név:
Horváth Viktória

Születési hely:
Budapest

Születési idő:
1981-04-28

Foglalkozás:
tudományos munkatársE-mail:
hvuki@freemail.hu

Díjak:
Köztársasági Ösztöndíj (2003); Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2011)

Kiállítások/művek:
Horváth Viktória 2004. Megakadásjelenségek a párbeszédekben. Beszédkutatás 2004. 187–199.

Horváth Viktória 2006. The tip of the tongue phenomenon with elderly. In Lengyel, Zsolt–Navracsics, Judit (eds.): Selected papers of 8th Summer School of Psycholinguistics. Veszprém.

Horváth Viktória 2007. Vannak-e „női” és „férfi” megakadásjelenségek a spontán beszédben? Magyar Nyelvőr 2007/3. 315–323.

Horváth Viktória 2007. Megkésett beszédfejlődésű óvodások beszédfeldolgozási folyamatairól. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol Kkt, Budapest. 149–162.

Horváth Viktória 2009. Beszédészlelési zavarok tipológiája tipikus és atipikus fejlődésű gyermekeknél. In Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás – beszédprodukció – beszédpercepció. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta Kiadó. Budapest. 353–369.

Horváth Viktória 2010. Megakadásjelenségek hallássérült gyermekek spontán beszédében. Beszédkutatás 2010. 211–221.

Horváth Viktória 2010. Filled pauses in Hungarian: their phonetic form and function. Acta Linguistica Hungarica Vol. 57. (2–3). 288–306.

Horváth Viktória 2014. Szóidőtartamok gyermekek és felnőttek spontán narratíváiban. Beszédkutatás 2014. 87–97.

Horváth Viktória 2014. Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Vissza az adatbázis nyitólapjára.