Thamóné dr. Bozsó Edit

Tanulmányok: Dunakeszi 3. számú Általános Iskola, Könyves Kálmán Gimnázium (Budapest), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi, majd Geológus szak. Végzettség: okleveles geológus (1982). Tudományos fokozat: a földtudomány kandidátusa, PhD (1998). Munkahely: 1982-től Magyar Állami Földtani Intézet, majd annak jogutódja 2012-től Magyar Föltani és Geofizikai Intézet. Jelenleg tudományos főmunkatárs. Főbb kutatási témák: homokok és homokkövek ásványi összetétele (mikromineralógia), lumineszcens kormeghatározás, üledékes kőzettani és szénhidrogén földtani feladatok. Idegen nyelvismeret: angol középfok, orosz alapfok.
Férje Thamó László geofizikus, informatikus, MBA (Master of Business Administration), gyermekei: Csaba (1986), Bálint (1992), Emese (1995).


Születési név:
Bozsó Edit

Születési hely:
Budapest

Születési idő:
1959-03-15

Foglalkozás:
geológus

Lakcím:
2120 Dunakeszi, Németh László utca 2/c.

E-mail:
bozso.edit@mfgi.hu

Díjak:
Alkotó Ifjúság Pályázat díja (Magyar Állami Földtani Intézet, 1983); Természet Világa folyóirat cikkpályázata IV. helyezés (1988).


Kiállítások/művek:
Könyvrészletek:
Thamóné Bozsó E. 2002: A mikromineralógiai vizsgálati módszer hazai alkalmazásának áttekintése. In: Papp G. (szerk) A magyar topográfikus és leíró ásványtan története. Topographia Mineralogica Hungariae VII., Miskolc, 351–352.
Thamó-Bozsó E., Kercsmár Zs., Nádor A. 2002: Tectonic control on changes in sediment supply: Quaternary alluvial systems, Körös sub-basin, SE Hungary. In: Jones, S.J., Frostick, L.E. (eds) Sediment Flux to Basins: Causes, Controls and Consequences, Geological Society, London, Special Publication 191, 37–53.
Thamó-Bozsó, E., Ó.Kovács, L. 2007: Evolution of Quaternary to modern fluvial network in the Mid-Hungarian Plain, indicated by heavy mineral distributions and statistical analysis of heavy mineral data. In: Mange, M.A., Wright, D. (eds) Heavy minerals in use. Development in sedimentology 58, 491–514.
Thamóné Bozsó E., Nádor A., Magyari Á., 2009: A lumineszcens kormeghatározás alkalmazása a történelmi idők környezeti eseményeinek datálására. In: Kázmér M. (szerk) Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, 399–407.
Thamóné Bozsó E., Fiebig, M., Preusser, F., Steffen, D., Grabner, M., Lair, G.J., Gerzabek, M.H. 2011: Duna menti fiatal üledékképződés és egy kikötő 16. századbeli feltöltődése a lumineszcens és dendrokronológiai koradatok tükrében. In: Kázmér M. (szerk) Környezettörténet 2: Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében, Hantken Kiadó, Budapest, 195–202.
Thamóné Bozsó E. 2014: Üledékes kőzetek kvarcszemcséibe zárt információk hazai példákkal. In: Fehér B. (szerk) Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc. 269-280.

Fontosabb tudományos szakcikkek:
Thamóné Bozsó E. 1985: A fehérvárcsurgói kvarchomok telep ásvány-kőzettani vizsgálatának eredményei. Földtani Intézet Évi Jelentése 1983-ról, 75–80.
Thamóné Bozsó E. 1991: A magyarországi kainozóos homokok és homokkövek nehézásvány-tartalmának mennyiségi viszonyai. Földtani Intézet Évi Jelentése 1989-ről, 587–595.
Thamó-Bozsó E. 1991: The heavy mineral concent and mineralogical maturity of Cenozoic psammites in Hungary. Acta Geologica Hungarica 34/1-2, 127–132.
Thamó-Bozsó E. 1993: A petrographic classification of Cenozoic sands and sandstones in Hungary. Földtani Intézet Évi Jelentése 1991-ről II., 275–288.
Thamó-Bozsó E. 2000: A comparison of the mineral composition of Cenozoic sands and sandstones of Hungary using mathematical methods. Földtani Intézet Évi Jelentése 1994-1995-ről /I-II., 211–216.
Thamóné Bozsó E., Kercsmár Zs. 2000: A Körös-medence negyedidőszaki beszállítási irányainak változása a homokok ásványi összetétele és a tektonikai háttéresemények alapján. Földtani Közlöny 130/4, 647–671.
Thamóné Bozsó E. 2002: Magyarországi kainozóos homokok és homokkövek ásványi alkotói és származásuk vonatkozásai. Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1997-1998-ről /I-II., 119–134.
Thamóné Bozsó E., Juhász Gy., Ó.Kovács L. 2006: Az alföldi pannóniai s.l. képződmények ásványi összetétele I. A pannóniai s.l. homokok és homokkövek jellemzői és eredete. Földtani Közlöny 136/3, 407–429.
Thamó-Bozsó, E., Murray, A.S., Nádor, A., Magyari, Á., Babinszki, E. 2007: Investigation of river network evolution using luminescence dating and heavy mineral analysis of Late-Quaternary fluvial sands from the Great Hungarian Plain. Quaternary Geochronology 2, 168–173.
Thamó-Bozsó, E., Magyari, Á., Nagy, A., Unger, Z., Kercsmár, Zs. 2007: OSL dating and heavy mineral analysis of Upper Quaternary sediments in the valleys of Ér- and Berettyó rivers. Geochronometria 28, 17–23.
Thamóné Bozsó E., Baloghné Bozsó J. 2008: A fehérvárcsurgói üveghomok bányászata és ásvány-kőzettani jellemzői. Az ásványok és az ember a mai Magyarország területén a XVIII. század végéig. Fókuszban az ásványi anyag. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat 74, 251–253.
Thamó-Bozsó, E., Magyari, Á., Musitz, B., Nagy, A. 2010: OSL ages and origin of Late Quaternary sediments in the North Transdanubian Hills (Hungary): timing of neotectonic activity. Quaternary International 222, 209–220.
Thamó-Bozsó, E., Csillag, G., Fodor, L., Müller, P.M., Nagy, A. 2010: OSL-dating the Quaternary landscape evolution in the Vértes Hills forelands (Hungary). Quaternary Geochronology 5/2-3, 120–124.
Thamóné Bozsó E., Nagy A. 2011: Késő-negyedidőszaki üledékek betemetődési korának meghatározása kvarcszemcsék lumineszcens (OSL) vizsgálatával. Földtani Közlöny 141/1, 41–56.
Thamóné Bozsó E., Csillag G., Kákay-Szabó O., Kónya P., Király E., Müller P. M. 2012: Szél által polírozott pleisztocén kőzetfelszínek vizsgálati eredményei a Dunántúli-középhegységből. Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2010-ről, 41–53.
Thamó-Bozsó, E., Ó.Kovács, L., Magyari, Á., Marsi, I. 2014: Tracing the origin of loess in Hungary with the help of heavy mineral composition data. Quaternary International 319, 11-21.

Tudományos ismeretterjesztő cikkek:
Thamóné Bozsó E. 1989: Közönséges homok? Természet Világa 120/7, 317–320.
Thamóné Bozsó E. 2007: Kenguruk és koalák földjén. Élet és Tudomány 2007/43, 1347–1348.
Thamóné Bozsó E. 2012: Hajdani szelek nyomában. Éghajlatunk múltbéli változékonysága. Élet és Tudomány 2012/14, 438–440.

További publikációk:
http://www.mfgi.hu/hu/node/286
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10009918

Vissza az adatbázis nyitólapjára.