Lajos Péter, dr. habil

Tanulmányok:
2002 – 2006: PTE BTK – Klinikai és mentálhigiénés felnőtt szakpszichológus;
1990 – 1994: ELTE BTK – Pszichológus;
1984 – 1988: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola – logopédus
Tudományos fokozatok:
2006: PTE BTK – Habilitált doktor;
1998: MTA Doktori Tanácsa – Neveléstudomány kandidátusa (Ph.D.)
Munkahelyek:
MTA Doktori Tanács, Nappali ösztöndíjas aspiráns (1992-1995)
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Fonetikai és Logopédiai Tanszék (1998-) tanszékvezető (2004-2014);
Dunakeszi Város Pszichiátriai Gondozó Intézet (2003-) klinikai szakpszichológus
Tudományos ösztöndíjak:
Fulbright Kutatói Ösztöndíj (2001-2002)
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíja (1999-2001)
Nyelvismeret:
Angol középfokú "C" típusú nyelvvizsga;
Orosz (a tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges záróvizsga)


Születési hely:
Nagykőrös

Születési idő:
1964-11-23

Foglalkozás:
főiskolai tanár;klinikai szakpszichológus

Lakcím:
2120 Dunakeszi Jászai Mari utca 20.

E-mail:
dr.lajos.peter@gmail.com

Web:
lajospeter.blogspot.com/

Díjak:
Szakmai díjak:
Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítvány díja (1998,2001)
Szabó Gyula és felesége Bíró Ilona által alapított díj, (1999)
III. díj az Élet és Tudomány tudományos interjúpályázatán (1994)
III., és I. díj a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság tudományos pályázatán (1989, 1993)

Kiállítások/művek:
Szakkönyvek
LAJOS, P.(2003, 2008): Dadogásról mindenkinek. Budapest, Pont Kiadó. 163.o.
LAJOS, P. (1999): A rituálinnovatív terápia (RIT) eredményessége a logopédiában (Dadogó gyerekek, dadogó és hadaró fiatalok változása a terápia hatására). Bp., Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Kiadványa. 97.o.
Könyvfejezetek
LAJOS, P: (2013): Hadarás. Foniátria és társtudományok – In.: A hangképzés, beszéd és nyelv, a nyelés és a gyermekkori hallás élettana, kórtana diagnosztikája és terápiája. II.kötet Hirschberg J. – Hacki T. – Mészáros K. (szerk), Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 97- 103.o.

LAJOS, P: (2013): A dadogás hazai vonatkozásai és logopédiai kezelésének módozatai. Foniátria és társtudományok – A hangképzés, beszéd és nyelv, a nyelés és a gyermekkori hallás élettana, kórtana diagnosztikája és terápiája. II.kötet Hirschberg J. – Hacki T. – Mészáros K.(szerk.),Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 95 – 97.o.:
LAJOS, P.(2004, 2012): A rituálinnovatív terápia (RIT) alkalmazása gyermek dadogók kezelésében. In: GORDOSNÉ Dr. SZABÓ A., (szerk.), Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest, Medicina Kiadó. 559 – 568. o.
LAJOS, P.(2004): A dadogás. In.: Logopédia. Sulinova Közoktatás-fejlesztés és Pedagógus-továbbképzési Kht. 81- 85. o.
LAJOS, P. - RUDAS, ZS. (1991): A RIT alkalmazása dadogó gyermekek kezelésében. In: Nonverbális pszichoterápiák. JUHÁSZ, S. – BÍRÓ, S. (szerk.), Animula Kiadó, 150 - 158. o.
Tudományos közlemények
LAJOS, P. (2014): Brief History and Summary of the Cluttering Course at ELTE University in Hungary. SIG 17 Perspectives on Global Issues in Communication Sciences and Related Disorders. American Speech-Language-Hearing Association, Sept., 2014


LAJOS,P. (2012): Case Study of 13-year Old Boy Suffering from Depression and Stuttering. Logopedia Silesiana 1. Wydawnictwo Universytetu Slaskiego, Katowice 19 – 29.
LAJOS, P. (2012): The Cluttering Course at ELTE in Hungary and the Basic Theories of Cluttering. Logopedia. Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Tom 41. 9 - 23.
LAJOS, P. (2011): Beszéd és Lélek. Adalékok a dadogás pszichoanalitikus értelmezéseihez. Gyógypedagógiai Szemle. 213-220.o.
LAJOS, P.(2009): Miért tűnik gyógyíthatatlannak a dadogás? Fejlesztő Pedagógia, 20.évf. 2. szám. 34-35.o.
LAJOS, P. (2007): The Use of Art During Diagnosis and Treatment of Stuttering. Research, Treatment, and Self-Help in Fluency Disorders: New Horizons. Proceedings of the Fifth World Congress on Fluency Disorders, Dublin, 25-28th July 2006. Edited by James Au-Yeung and Margaret M.Leahy, The International Fluency Association. 453-457.
LAJOS, P. (2006): „Akire mindig kevés idő jutott” Egy 13 éves depressziós, dadogó fiú vizsgálata. Beszédgyógyítás. 17.évf. 1.sz. 1-19.
LAJOS, P. (2005): Határeseti személyiségzavar és dadogás. Beszédgyógyítás. 16.évf. 1.sz. 5-11.
LAJOS, P.(2004): A dadogás kognitív terápiája. Képzés és Gyakorlat. A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának Folyóirata. II. évf. 1. szám, 20–22. o.
LAJOS, P.(2003): Gyermekkori beszédhibák. A korai dadogás. Képzés és Gyakorlat. A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának Folyóirata. I. évf. 2. szám, 17–21. o.
LAJOS P. – LőRIK J.(2002): A dadogás mint a nyelvi képességek funkciójának zavara. Gyógypedagógiai Szemle Különkiadása. A Magyar Tudomány Napjának Előadásai 2001. 94-105.
LAJOS, P.(2002): Egy psychogén dysphoniás nőbeteg rövid dinamikus fókuszterápiájának tapasztalatai. Gyógypedagógiai Szemle 3. 199-202. o.
LAJOS, P. (2001): A beszédhelyzeteket nem lehet elkerülni. A serdülőkori dadogás. Fordulópont, 1, 79-84. o.
LAJOS, P. (2000): Az átszoktatás, a kezesség és a laterális dominancia összefüggései a dadogással. Gyógypedagógiai Szemle, 3, 203-207. o.
LAJOS, P. (1999): Az óvodáskori dadogás, Csengőszó, Módszertani folyóirat tanítóknak, 1-2, (március) 36 - 37. o.
LAJOS, P. (1998): A rituálinnovatív terápiában (RIT) készült rajzok bemutatása, elemzése. Beszédgyógyítás, 1998/3, 64 - 71. o.
LAJOS, P. (1995): A dadogás tüneteinek hálózatos szerkezete, Gyógypedagógiai Szemle, 1, 2 7. o.
LAJOS, P. (1993): A RIT hatékonyságának vizsgálata I. Beszédgyógyítás, 1993/1, 24 - 27. o.
LAJOS, P. (1993): A RIT hatékonyságának vizsgálata II. Beszédgyógyítás, 1993/2/3, 34-47. o.
JUHÁSZ, S. - FEKETÉNÉ GACSÓ, M. - LAJOS, P. - RUDAS, ZS. (1993): A Rituál-innovatív terápia (RIT) és annak alkalmazása dadogó felnőttek és gyermekek kezelésében. Fejlesztő Pedagógia, 3, 50 -54. o.
LAJOS, P. (1989): A Rituálinnovatív csoportpszichoterápia alkalmazásának kísérlete dadogó gyermekek kezelésében. Gyógypedagógiai Szemle, 4, 295 - 304. o.
Ismeretterjesztő írások
LAJOS, P (1999): Játék közben kevésbé jönnek elő a hibák. Kismama, 11, 25. o.
LAJOS, P. (1999): Rítusterápia. Integráció. Kecskeméti Főiskola Hallgatói ÖnkormányŹzatának lapja. 2, 8. o.
LAJOS, P (1999): Mozgás, zene, gesztus, tánc, képzőművészet, játék, rítus. A nonverbális pszichoterápiák. Integráció, Kecskeméti Főiskola Hallgatói Önkormányzatának lapja. 9, 17. o.
LAJOS P. (1994): A RIT gyógyításmód. Élet és Tudomány, 16, 486 - 487. o.

Előadáskivonatok
Reichel, I. K. (USA), Scaler Scott, K. (USA), Myers, F.(USA), Bakker, K. (USA), Van Zaalen, Y. (Netherlands), de Touzet, B. (Argentina), Busto, L. M. (Argentina), Diaz, C. L. (Argentina), Lajos, P. (Hungary), Makauskiene, V. (Lithuania), Miyamoto, S. (Japan), Bona, J. (Hungary), Haj-Tas, M. A. (Jordan), Bakhtiar, M. (Iran), Lilian, D. (South Africa), Shah, E. (Kenya), Barrett, H. (Uganda), Nanjaya, N. (Uganda), Kambanga, J. B. (Tanzania), Yasin, S. A. (Sudan), Ademola, G. S. (Nigeria) (May, 2011). The rise of global collaboration in exploring cluttering. The 9th World Congress of People Who Stutter, International Stuttering Association and 2nd Latin American Congress on Stuttering.18, 19, 20 and 21st of May 2011. Buenos Aires, Argentina.
LAJOS, P. (2006) - The Use of Art during Diagnosis and Treatment of Stuttering. 5th World Congress on Fluency Disorders, Dublin, Ireland International Fluency Association
LAJOS, P. – LORIK, J. – ALFARO, K. (2003): Stuttering as a disability of linguistic functions. 4th World Congress on Fluency Disorders. Montreal, Canada. Inter-national Fluency Association. 50. p.
LAJOS, P. (2007): A dadogás pszichoanalitikus értelmezései. A passzív-agresszív személyiség és a dadogás. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Konferenciájának előadásai, Eger.
LAJOS, P. (2005): Egy 13 éves depressziós, dadogó fiú esetének explorációja. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Konferenciájának előadásai, Kőszeg.
LAJOS, P. (2004): Határeseti személyiségzavar és dadogás. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXII. Országos Szakmai Konferenciájának előadásai, Pécs.
LAJOS, P. (2004): A dadogás viselkedésterápiái az Amerikai Egyesült Államokban.A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlésének előadásai, A Magyar Pszichológiai Társaság kiadványa, 153- 154. o.
LAJOS, P. (2001): „Ne hagyj el!” Egy psychogén dysphoniás nőbeteg rövid dinamikus fókuszterápiájának tapasztalatai. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Konferenciájának előadásai, Esztergom
LAJOS, P. (2000): Szabadasszociációs képek alkalmazása egy dadogó fiú terápiájában. Pszichológia 2000 Konferencia Előadásai, Magyar Pszichológiai Társaság kiadványa 262. o.
LAJOS, P. (1991): Rituálinnovatív terápia. A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusának Előadásai, In: BAGDY, E. - SZőNYI, M. (szerk.), OTK. 110 -111. o.
LAJOS P. (1991): R.I.T. pour les enfants. Premier Congrčs Europeen de Thérapie de Relaxation, In.: BAGDY, E - SZőNYI, M. (szerk.), OTK. 117 - 119. o.


Vissza az adatbázis nyitólapjára.