Kelemen Mária

Iskolai végzettség:
1978. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola. Budapest Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szak.
2003. Szociális szakvizsga : Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Tanfolyamok:
1979-81. Bentlakásos intézeti nevelők komplex tanfolyama.
1991. Középsúlyos és súlyos értelmi sérültek nevelésének kérdései (BGGYTF)
2005. Jogvédelmi ismeretek tanfolyam (Ellátott jogok)

Munkahelyek, gyakorlati tapasztalatok:
1972-1973. Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. Állami Nevelőotthon Kunfehértó (képesítés nélküli nevelő)
1978-1983. Kisegítő Iskola és Nevelőotthon Velence (gyógypedagógia tanár)
1983-2000. Értelmi Fogyatékosok Országos Szociális Foglalkoztató Intézete, (ÉFOSZFI) majd Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete (ÉFRI)
1983-1989. gyógypedagógia tanár, 1990-2000. vezető pedagógus
2000.03.13-05.28. Dunakeszi Város Családsegítő Szolgálata (családgondozó)
2000-2004. Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO vezető)
2000.05.01-től ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI) Dunakeszi (igazgató)

Jelenleg:
A Dunakeszi ÉFRI munkáját koordinálom, vezetem.
Az intézet 2001-2006 között országos módszertani feladatokat is ellátott, így az ország sok intézményével teremtettünk munkakapcsolatot fenntartói hovatartozásra való tekintet nélkül.
Minden évben indítottunk tanfolyamot, szerveztünk szakmai tanácskozást a legaktuálisabb témakörökben, így a folyamatos élő munkatársi kapcsolatok révén szembesülhettünk a szakmai kihívásokkal, napi gondokkal, az ország bentlakásos intézeteinek nehéz helyzetével.
Rehabilitációs intézményünkben kiemelt hangsúlyt fektetünk a valódi értelemben vett rehabilitációra. A gyakorlatban érezzük nap mint nap felelősségét, nehézségeit, kockázatát. Szép eredményeink vannak e téren, így kompetens szerepből tudjuk tapasztalatainkat átadni a hasonló feladatokkal küzdő kollégáknak, másrészt lehetőséget kívánunk teremteni az értelmi sérült felnőttek ellátásában, fejlesztésében kialakított, bevált módszertani jó gyakorlatok megismerésére.
Aktívan részt veszünk a felsőfokú és OKJ-s szakemberképzésben azáltal, hogy terepgyakorlati helyszínt biztosítunk 10 éve a gyógypedagógusokat, szociálpedagógusokat, szociális munkásokat gyógypedagógiai-, és szociális asszisztenseket, szociális segítőket és ápoló-gondozókat képző intézmények hallgatói számára.
Bekapcsolódtunk továbbá a középiskolások önkéntes közhasznú munkájába, aminek keretében a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Fóti és Újpesti Középiskolák diákjait fogadjuk.
2005. óta évente Tolerancia Napot szervezünk a város lakossága –főleg gyermekek –számára, ahova Óvodákat, általános és középiskolákat, szomszédos lakóparki egyesületeket, illetve nagycsaládosokat invitáltunk vendégségbe. A Tolerancia nap célja, hogy évről évre alkalmat teremtsen az embertársi nyitottság és elfogadás jelentőségének tudatosítására, megélésére és erősítésére -olyan közös élményekkel-, amelyek később érvényesülnek a hétköznapokban is. Szeretnénk rámutatni, hogy a másság az emberi lét egyik megnyilvánulási formája, az emberi sokféleség, életünk, városunk, térségünk sokszínűségét növeli.
A város és intézményünk kapcsolata kifejezetten jó.
Lakóinkkal részt veszünk Dunakeszi társadalmi és kulturális eseményein, területünkön helyet biztosítunk sport és más egyesületek részére. Legjobb képességű lakóink nyílt munkaerőpiacon, Auchanban, TESCO-ban, Bombardierben dolgoznak ( korábban sok éven keresztül a Konzervgyárban, Mechanikai Laboratóriumban, Alagi Tangazdaságban, Művelődési Házban, Kft-k alkalmazásában).
Városba integrált lakóotthonainkat befogadták, soha nem tapasztaltunk velünk szemben elutasítást, (mint sok más helyen az országban), évek óta pedig lakóparki lakásokban is elfogadottan élnek rehabilitált korábbi ellátottaink.


Születési hely:
Kalocsa

Születési idő:
1954-01-27

Foglalkozás:
igazgató

Lakcím:
2120 Dunakeszi, Barátság útja 20. Fsz.2.

E-mail:
kelemen.maria@efri.hu; kelemen.maria.3@gmail.com

Díjak:
Elismerés:
Pro Caritate emlékérem(1997)
Miniszteri dicséret intézetünk kollektívájának (2004)
Újabb Miniszteri elismerő oklevél intézetünk kollektívájának (2009)

Kiállítások/művek:
Szakdolgozatok:
Az állami gondozottakkal szemben megnyilvánuló előítéletek és leküzdésének lehetőségei. (1978)
Közösségek kialakításának modelljei bentlakásos intézményekben, különös tekintettel a családmodellre. (1981)
Egy „kislány” lehetősége a felnőtt életre (Ellátottjogi esetfeldolgozás) (2005.)

Publikációk:
Szociális foglalkoztatói intézeti gondozottak érdeklődésének és szabadidős szokásainak pedagógiai- pszichológiai szempontú vizsgálata. = Szociális Gondoskodás 1984. évi 1. szám
Gondozói csoport elfoglaltságának szervezése, programterv összeállítása. = Szociális Gondoskodás 1987. évi 3. szám
Egyéni fejlesztési terv = Periféria füzetek 2000/1.
A képességfejlesztő foglalkozások területei, témakörei, feladatai
(A fogyatékos embereket segítő-ellátó szociális intézmények modernizációs programja Oktatási segédlet) Kiad a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Budapest, 2004.

Vissza az adatbázis nyitólapjára.