Kárpáti Zoltánné

Életem alakulásában meghatározónak tartom a családi hátteret és indíttatást. Az anyagi javak helyett szüleim sokkal fontosabb útravalóval ruháztak föl: a magas elvárásokban gyökerező erkölcsi tartással, a könyvek és az olvasás szeretetével, az önművelés igényével, a zene és a művészetek iránti fogékonysággal, az értelmiségi gondolkodásmóddal, és nem utolsó sorban a szakma iránti alázattal. Mindkét szülőm pedagógus, így természetes volt, hogy testvéreimmel együtt ezt a pályát választjuk. Ennek ellenére pályámat etnográfusként kezdtem, de két év múlva sikerült pedagógusként elhelyezkednem lakóhelyem egyik kiváló általános iskolájában. Ettől kezdve lehetőségem nyílt az iskolai élet minden szeletébe betekintést nyernem. Két műszakban tanítottam, honismereti szakkört vezettem, technika tantárgyat oktattam, táboroztattam. Fokozatosan kaptam egyre testesebb megbízásokat. Tanulószoba vezetést, majd osztályfőnökséget. Részt vehettem iskolánk 10 éves évfordulójának szervezésében, az ebből az alkalomból kiadásra került annalesben iskolánk szakköreinek történetét írhattam meg, 1990-ben pedig a testvériskolai kapcsolatok kialakításában kaptam jelentősnek mondható feladatokat. Ugyanebben a tanévben vehettem át a felső tagozat irányítását, mint igazgatóhelyettes. E megbízásnak 2008-ig tettem eleget majd igazgatóm nyugdíjba vonulásával benyújtottam igazgatói pályázatomat.
Az 1989-90-es tanév novemberétől – megalakulásától – vezetem a Kőrösi Csoma Sándor Diáksport Egyesület munkáját. Közben beiratkoztam a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz kiegészítő szakára, ahol jó eredménnyel diplomáztam 1991-ben.
1999-2001 között végeztem el a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Közoktatás Vezető szakát. Közben tudatosan vállaltam olyan feladatokat, melyekkel megmaradhatott közvetlen kapcsolatom a gyerekekkel. Több tanítványom ért el sikereket földrajz és történelem versenyeken. Ez bátorított, hogy felkészítő tanárként vegyek részt a városi helytörténeti vetélkedő munkájában, ahol két ízben hozhattuk el csapataimmal az első helyezést. Nyaranta folyamatosan táboroztattam, előbb vándortáborokban, majd vízi túrákon, tizenöt éve folyamatosan pedig a népszerű erdélyi túratáborokban.
A kezdetektől, 1990-től „nőhettem bele” a határon túli magyar kapcsolatok ápolásába. Rendszeresen jelennek meg híradásaim a helyi médiumokban a kapcsolatok alakulásáról, a programok céljairól és eredményeiről. Büszke vagyok arra, hogy tehetek a határon túl élőkért. Munkámnak ez a területe a feltöltődést és a kiteljesedést jelenti számomra. Ezért is csatlakoztam a Rákóczi Szövetséghez 2012-ben, amelynek Dunakeszi Szervezete elnökévé választott.


Születési név:
Orosz Erzsébet

Születési hely:
Hajdúböszörmény

Születési idő:
1961-03-06

Foglalkozás:
történelem-földrajz szakos tanár

Lakcím:
2120 Dunakeszi, Garas utca 22.

E-mail:
karpatine@dunakeszikorosi.hu

Díjak:
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés (2007. augusztus 20.)
Pro Urbe Székelykeresztúr (2008)
Polgármesteri kitüntető plakett (2014)

Kiállítások/művek:
Publikációk
Berty László – Kárpáti Zoltánné: Iskolai légkör és stressz vizsgálat a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában = Új Katedra 2004. szeptember;
Kárpáti Zoltánné: "Ez itt az ősi balladák világa..." = Összetartozunk - A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola barátságáról (szerk.:Kollár Albin).-2006.
Kárpáti Zoltánné: "Beszélő kövek földjén" = Magyar Nemzet Magazin 2012. 06.02.

Vissza az adatbázis nyitólapjára.