Hangodi Ágnes, dr.

A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban érettségiztem. Egyetemi tanulmányaimat az ELTE BTK könyvtár – orosz nyelv és irodalom szakán 1988-ban fejeztem be. Könyvtárosként kezdtem a pályámat az ELTE BTK Könyvtártudományi – Informatikai Tanszékén, majd egyetemi tanársegéd, később adjunktus lettem. 1993-ban bölcsészdoktori, 1997-ben PhD fokozatot szereztem. 2000 szeptembere óta dolgozom az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetében, 2006-tól az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztályt vezetem. 2004 és 2006 között részt vettem a könyvtárosok etikai kódexét előkészítő bizottság munkájában, 2007-től az etikai bizottság tagja vagyok. 2001 óta kulturális szakértői és vizsgáztatói, 2014 óta felnőttképzési szakértői és programszakértői engedéllyel rendelkezem. 1989 óta élek Dunakeszin.


Születési név:
Hangodi Ágnes

Születési hely:
Balassagyarmat

Születési idő:
1965-04-17

Foglalkozás:
könyvtáros; oktatásszervező; orosz nyelv és irodalom szakos tanár

Lakcím:
2120 Dunakeszi Barátság u. 26. I/5.

E-mail:
hangodi@oszk.hu; drhangodi@t-online.hu

Díjak:
1989. OTDT Pro Scientia aranyérem; 2008. a Magyar Könyvtárosok Egyesületének emlékérme; 2010. Szinnyei József díj

Kiállítások/művek:
- Kötelékben a könyvtárosokért. Bényei Miklós és a Könyvtári Intézet közös erőfeszítései a könyvtáros pálya jobbításáért = A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70 éves Bényei Miklós köszöntésére. Szerk. Boda István. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2013. 55-70. p. [Bartos Évával közösen]
- A Könyvtári Intézet képzési szolgáltatásai a változó jogszabályi háttér tükrében = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 4. 12-17.
- A Könyvtártudományi és Módszertani Központ oktatási tevékenysége. In Könyvtári Figyelő, 2010. 4. 683-708.
- Könyvtáros képzés és továbbképzés Magyarországon = Korszerű Könyvtár. Budapest, Raabe Kiadó, 2005. Kiegészítő kötet, 2009. november [16 p.]
- Gulyás Pál hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtárban. In Gyűjtők és gyűjtemények. Szerk. Boka László, Ferenczyné Wendelin Lídia. Budapest, OSZK-Kossuth Kvk., 2009. 191-203.
- Könyvtári és információs szakemberek kompetenciái, tulajdonságai, minősítési szintjei. In Könyvtári Figyelő, 2008. 1. 22-35. [Agnes Grebot-val közösen]
- A jövő a múlt és a jelen egységére épül. Emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére (szerk.) Debrecen: DE ENK, 2007. 274 p.
- A könyvtárosok hétéves továbbképzése 2000-2006 (A Könyvtári Intézet
tapasztalatai) In Könyvtári Figyelő, 2007. 1. 28-43. [Törökné Jordán Katalinnal közösen].
- Beszámoló a könyvtáros etikai kódexet előkészítő munkabizottság munkájáról. In Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2006. február. 16-22.
- Zichy Mihály könyvtára és a gyűjtemény orosz vonatkozásai. In 70. Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára / Szerk. Hangodi Ágnes és Ládi László. Bp.: ELTE BTK IKI Főiskolai Könyvtár-Informatikai Központ, 2005. 57-69.
- Emblémáskönyv Nagy Péter számára. Amszterdam, 1705. In Fülöp Géza emlékkönyv. Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások / Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: ELTE Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék, 1999. 93-98.

Vissza az adatbázis nyitólapjára.