FricznéTerbe Erika

Iskolai végzettség
1979-–1983: Dunakeszi Gimnázium
1984–-1989: ELTE BTK magyar–történelem szakos középiskolai tanár
1986–-1990: ELTE BTK levéltáros
1995–-1998: ELTE BTK Magyar nyelvészeti PhD programja
Tudományos fokozat:
2006: PhD-cím

Ösztöndíjak:

1990–1991: Soros-ösztöndíj

1991–1995: MTA Tudományos Minősítő Bizottság, ösztöndíjas

2010: Erasmus Oktatói Mobilitás, Kolozsvár

2011: Erasmus, Oktatói Mobilitás, Nyitra

Munkahely, beosztás:

1989–1990: Berzsenyi Dániel Gimnázium (Bp.), tanár

1991: Balassa János Egészségügyi Szakközépiskola (Bp.), tanár

1996–2006: MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, MTA–ELTE Magyar Nyelvtörténeti Kutatócsoport, a munkavégzés helyszíne ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, tudományos munkatárs

2001–2005, 2007: óraadó a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézetében

2008– 2009 ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, tanársegéd

2009– ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, adjunktus

Oktatói tevékenység:

1995– : proszeminárium, nyelvtörténet (hangtan, szótan, mondattan), dialektológia, kiadói szerkesztés, helyesírás, könyvtárinformatika tanegységek

Az egyetemi oktatással összefüggő tevékenység:

2008– : tanszéki oktatási titkár

2008– : tanszéki honlap szerkesztője

Tudományos pályázati tevékenység:

1998: Ifjúsági OTKA-pályázat (F 26387) a Svetkovics-levelezés forráskiadási munkálataira, témavezető

1997– 2011: A romániai magyar nyelvjárások atlasza c. kötet kiadási munkálatai OTKA-pályázat, (III–X. kötet), közreműködő

2002–2009: Nyelvemlékek kiadásra való előkészítése OTKA-pályázat, közreműködő

2010–2013: Régi magyar nyelvi források kiadásra való előkészítése és kiadása OTKA-pályázat, témavezető

Szakmai testületben tagság:

Magyar Nyelvtudományi Társaság

Köztestületi tag

Szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos kiegészítő információk:

1997–: technikai szerkesztői tevékenység

1998–: Magyar Nyelv című nyelvészeti folyóirat webszerkesztője

2007–2009: Medicina Könyvkiadó, kiadói szerkesztői tevékenységek

2012– Magyar Könyvszemle, olvasószerkesztő

Kutatási terület:

nyelvtörténet (16. sz.-i misszilisek), geolingvisztika

Nyelvtudás:

Német, középfok
Angol, alapfok
Orosz, alapfok


Születési név:
Terbe Erika

Művésznév/álnév:
Terbe Erika

Születési hely:
Budapest

Születési idő:
1965-04-26

Foglalkozás:
nyelvész; egyetemi adjunktusE-mail:
terbe.erika@btk.elte.hu

Kiállítások/művek:
- –Gyulainé Lamberg Kunigunda magyar nyelvű levelei. Magyar Nyelv, 1997: 508–512.
- A Batthyány család jogi irataiból. Magyar Nyelv, 1998: 380–383.
Nyelvjárástörténet és a misszilisek, In: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós (szerk.) 4. Dialektológiai Szimpózion. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, 2002. pp. 275–-279. (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai; 5.)
- Szemantikai vizsgálat nyelvföldrajzi és történeti tanulságokkal, In: Büky László, Forgács Tamás (szerk.) A magyar nyelvtörténeti kutatások legújabb eredményei III.: Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2003. pp. 191-196.
–- 16. századi magyar nyelvű misszilisek nyelvtörténeti tanulságai, In: Büky László, Forgács Tamás (szerk.) A magyar nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szeged: JATE Press, 2006. pp. 181–-186.
–- Kényes. Szemantikai vizsgálat nyelvföldrajzi tanulságokkal, In: Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum Kiadó, 2006. pp. 215-–224.
–- Egy 16. századi levelezés feldolgozásának tanulságai, In: Korompay Klára, C Vladár Zsuzsa, Terbe Erika, Zsilinszky Éva (szerk.) Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 229. sz.. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009. pp. 132-–139.
–- Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei 1538-1575, Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2010. pp. 294 (Régi Magyar Levéltár; 3.)
–- Kertészkedő nagyasszonyok. In: Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk. Csiszár Gábor és Darvas Anikó. Magyar Nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest, 2011, 348–-353.
–- Szólások, helyzetmondatok a 16. századi misszilisekben, In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.) Nyelv és kultúra: Kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 2012. pp. 163-–167. (Magyar szemiotikai tanulmányok; 25-–26.)
–- Lábjegyzet egy toldalékhoz, In: Stemler Ágnes (szerk.) Források és hagyományképek. Budapest: OSZK – Gondolat, 2014. pp. 159–166. (Bibliotheca Scientiae et Artis; 5.)


Vissza az adatbázis nyitólapjára.