Lőrincz Róbert

Egy elfeledett egyesület, a Dunakeszi Reménység

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 9. évfolyam 2-3. szám (2016. szeptember-december), 13. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

A Dunakeszi sporttörténetével foglalkozó írások eddig döntően két egyesület, az 1914-ben alakult Alagi SC (1951‑től Dunakeszi Kinizsi, 1971-től Dunakeszi SE, 2003-tól újra Kinizsi, 2016-tól Városi Sportegyesület Dunakeszi) és az 1926-ban alakult Dunakeszi Magyarság (az 1940-es évek végétől Dunakeszi Vasutas) múltjával foglalkoznak. Pedig a második világháború előtt (és után) más klubok is művelték Dunakeszi- Alagon a testedzés különböző ágait. Közéjük tartozott az 1934 és 1948 között működő Dunakeszi Reménység, mely egyesületnek az elmúlt évtizedek alatt még a létezése is feledésbe merült. Azonban most, közel hetven év után – a Fővárosi Levéltárban őrzött néhány dokumentum,[1] valamint egy, a magyar futball múltját feldolgozó internetes oldal[2] segítségével – felidézhetünk egy-egy pillanatot a klub múltjából.

A „sport minden ágát amatőr alapokon művelő” egylet 1934. március 18-án tartotta alakuló ülését több mint ötven jelenlévő részvételével. Az alapítók célként a „helybeli ifjúság valláserkölcsös és hazafias alapon a testnevelésben és önművelődésben való kiképzését” határozták meg. A klub a községi elöljáróság és a dunakeszi katolikus egyház felügyelete alatt működött, az elnöki, vagy az ügyvezető elnöki tisztséget kizárólag a helyi katolikus papság tagja tölthette be.

A Dunakeszi Reménység alapszabályának részlete

Az alakuló közgyűlésen ügyvezető elnöknek Csollák Lajos plébánost, elnöknek pedig Bajnok Géza iskolaigazgatót választották meg. Az egyesület tisztikarában a községi vezetők közül társelnökként Bohunka Lajos főjegyző és Szentes Rezső adóügyi jegyző kapott helyet, a főtitkári teendőket vitéz Pusztai János községi tisztviselő intézte. A tisztikar további tagjai az alábbiak voltak: titkár Schmidt Géza postai tisztviselő, jegyző Budai Mihály kisegítő írnok, pénztáros Janotai Ferenc kereskedő, ellenőr Horváth Pál tanuló, szertáros Lengyel József kőműves, számvizsgálók Legindi György és F. Tóth Lajos földművesek. Az egylet jelvényében sötétkék pajzsmezőben fehér kereszt, benne D.R.E. felirat, pecsétjében pedig Szent Mihály képe és az 1934-es alakulási dátum szerepelt.[3]

Az alapító okirat szerint pártoló és rendes tag csak a „vallás- erkölcsös és a hazafias kötelezettségeinek” megfelelő, „tisztességes foglalkozást űző helybeli férfiú” lehetett. A tagoknak kötelességük volt magukat távol tartani minden olyan egyesülettől, melynek működése a vallás-erkölccsel, vagy a haza érdekeivel ellentétben állt. Meghatározták, hogy az egylet megszűnése esetén annak összes vagyonát a váci püspök által kiválasztott, „valláserkölcsös alapon álló” dunakeszi ifjúsági szervezetre kell fordítani.[4] A Reménység három szakosztállyal (sport, tudományos és szépművészeti) kezdte meg a tevékenységét.[5]

A Reménység első tisztikarának névsora

Az egyesület működéséről alig maradt fenn valamilyen anyag, mindössze a labdarúgók szerepléséről vannak információink. A futballcsapat az 1935/36-os idényt a negyedik vonalnak számító Közép-magyarországi Labdarúgó Alszövetség (KöLASz) II. osztályában kezdte, ahol a Papp Dénes csoport 12 egylete között a 8. helyen végzett. A következő szezonban már a 4. helyre kapaszkodott fel a csapat, hét ponttal elmaradva az első Alagi SC-től. Az 1937/38-as idényben azonban már a Reménység végzett a csoport élén, így feljutott az alszövetség 1/b. osztályának Kovács csoportjába, melyet szintén megnyert, megelőzve többek között az Alagi SC és a Dunakeszi Magyarság II. gárdáját. A csapat így bekerült az 1/b. csoportok győzteseinek négyes döntőjébe, ahol azonban egy győzelemmel és két vereséggel az utolsó helyen végzett. A Reménység labdarúgóinak további szerepléséről nincs adat.[6]

A következő levéltári dokumentum már csak a klub megszűnésről tudósít. Az 1948 decemberében kelt irat szerint a Dunakeszi Reménység egyesületet a belügyminiszter az 502815/1948. IV. 3. számú rendeletével feloszlatta.[7]

JEGYEZETEK

[1] Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, IV. 477 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye, 13. doboz, Dunakeszi, 19. (= MNL-PML IV. 477. 13. 19.)
[2] Magyarfutball.hu – a magyar labdarúgás adatbázisa, http://www.magyarfutball.hu
[3] MNL-PML IV. 477. 13. 19/3, 5, 9, 10.
[4] Uo., 19/3, 4, 7.
[5] Uo., 19/5.
[6] Dunakeszi, Dunakeszi Reménység, http://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/8776/bajnoki-mult (letöltve: 2016. február 21.)
[7] MNL-PML IV. 477. 13. 19/1.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »