-

Dunakeszi képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvi kivonata az új községháza építéséről (1897)

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 2. évfolyam 2. szám (2009. szeptember), 8. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

Jegyzőkönyvi kivonat

Dunakesz község képviselő testületének 1897. évi november hó 11. én tartott rendkívüli közgyűléséből.

Jelen voltak:

Blaskó Károly bíró, Bálintffy Pál, Révész István, Molnár Gyula, Nyúl Sándor, Fürst Lajos, Tóth József M., N. László István, Sipos István, Gombai István, Sziráki János, Tóth József T., ifj, Száraz István B., Mészáros János községi kép- viselők elöljárók.

Olvastatott a járási főszolgabíró úr észrevételei a községháznál elrendelt különféle újítások, átalakítások és tisztogatások tárgyában.

Határozat

A képviselő testület egyhangúlag elhatározta, hogy tavaszkor egészen új s a  czélnak  megfelelő községházat építtet, mert ezen rozoga épületre melyben most vannak a hivatalos helyiségek ezen 2-3 hónapra kár volna oly so- kat költeni, a helyet valamint a terveket még a tél folyamán beszerzi a képviselő testület, hogy ezen rendeletnek kora tavasszal eleget tehessen annál inkább, mert annak égető szükségét most már kénytelen volt belátni, miért az elrendelt átalakításoktól és újításoktól kérjük a most erre a néhány hónapra a községet felmenteni; mert ezen terhes költségek az új építkezéssel kárba vesznének.

Az új községháza a felépítése utáni években

Vissza az adatbázis nyitólapjára »