(a szerkesztő) [= Lőrincz Róbert]

Bazsanth Vince egyházi énekeskönyve

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 9. évfolyam 1. szám (2016. május), 1. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

Bazsanth Vince (kis képünkön) 1849-ben született a Nyitra megyei Galgócon. Iskoláinak elvégzése után Galgamácsáról került Dunakeszire tanítani. A kántorházban élt családjával, s az akkor még kéttantermes iskolában osztatlan tanítási rend szerint oktatott. A tanítás mellett a Szent Mihály-templomban kántorként működött, valamint községi képviselőként is sokat tett Dunakeszi fejlődéséért. 1897-ben egy új, öttantermes tanintézetet adtak át településünkön, mely napjainkban a Szent István nevet viseli. Az iskola alapításában jelentős szerepet vállalt Bazsanth Vince kántortanító is, aki 1909-es nyugdíjba vonulásáig az intézmény „oszlopa” volt. Nyugdíjazásának évében, 60 éves korában hunyt el. A dunakeszi temetőben nyugszik, nevét utca őrzi városunkban. Fia, a Bazsanth családnevet Bajnokra magyarosító Géza vette át tanítói és kántori örökségét.

A dunakeszi könyvtár helyismereti gyűjteménye értékes dokumentumot őriz. Tuppány Ferenc 1897-ben saját kézzel írt énekeskönyvet ajándékozott az akkor negyvennyolc éves Bazsanth Vincének, kit a fennmaradt címoldalon írt ajánlásában „kedves fiamnak” nevez. Tuppány kilétéről nem sikerült semmilyen adatot fellelni, így akinek bármilyen információja van a nagy képen látható dokumentum írójáról, kérjük, jelezze szerkesztőségünk címén.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »