Májer Tamás

Az első Konzum áruda megnyitása Dunakeszin

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 12. évfolyam 2-3. szám (2019. december), 1. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

1945-ben Magyarország újjáépítésének egyik kulcsa a vasút helyreállítása volt. Az ágazatért felelős frissen kinevezett hivatalnok, Gerő Ernő kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter így fogalmazott: „Meg kell találni azt a feladatot, melynek megoldása képezi az alapját az összes többi kérdések kedvező eldöntésének. Véleményem szerint ez a feladat […] a vasúti közlekedés újjáépítése.”[1] Gerő kellő politikai támogatást tudhatott maga mögött, hiszen Rákosi Mátyás és a kommunista párt kampányfeladatként tekintett a katasztrofális állapotban lévő közlekedési infrastruktúra rendbehozatalára. „Az újjáépítés lesz a fiatal, magyar demokrácia tűzpróbája. Erre kell most összpontosítani a magyar nemzet és a Magyar Kommunista Párt főfigyelmét” – jelezte Rákosi, az MKP vezetője az országos pártértekezlet 1945. május 20-án tartott ülésén.[2]

Az újjáépítéshez azonban a vasutasok ellátását is meg kellett oldani. Gerő Ernő szerint „gondoskodni kell a vasutasok, a főműhelyek, a vagon- és mozdonygyárak munkásainak és alkalmazottainak minimális ellátásáról élelemmel, ruházati cikkekkel, lábbelivel stb. Ezt meg kell tenni, szükség esetén, még egyes más iparágak rovására is.[3]

A fentiek jegyében hamarosan szövetkezeti boltokat nyitottak szerte az országban, az elsőt – a miniszter jelenlétében – 1945. június 16-án Dunakeszin, a műhelytelepi kultúrház oldalsó bejáratával szemközt. (A megnyitó dátuma ezidáig mind a politikatörténeti, mind a helyismereti könyvekben tévesen jelent meg.)[4]

Gerő Ernő, aki a vasút újjáépítésének levezénylésével – valamint ennek apró részleteként a szövetkezeti bolthálózat megteremtésével – „legitimálta saját második helyét is a párton belül”,[5] az áruda megnyitján kívül még legalább kétszer (mindkét alkalommal Rákosival) megfordult a dunakeszi MÁV-főműhelyben.[6] Az egyik alkalomról mozgókép is készült, melyen a háború utáni település néhány apró részlete is látható.[7]

Lapszámunk 2-3. oldalán a Magyar Távirati Iroda tudósításából közlünk részleteket az első MÁV Konzum Szövetkezeti áruda dunakeszi megnyitásáról.

Gerő Ernő és Karczag Imre a dunakeszi MÁV konzumáruda megnyitásán (MTVA Archívum)

JEGYZETEK

[1] Egész gazdasági életünk kulcspozíciója a vasút, in: Szabad Nép, 1945. május 13., 3.
[2] Rákosi Mátyás: Harc az újjáépítésért, in: Uő: A magyar jövőért, Szikra, Bp., 1950., 533.
[3] Egész gazdasági életünk kulcspozíciója… id. mű.
[4] A nyitás dátumát helytelenül adja meg az alábbi műben közölt MÁV-dokumentum. Pálmány Béla (összeáll.): Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből (1945–1949), Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Bp., 1981, 90. (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 5.) A későbbi művek ezt az adatot veszik át.
[5] Baráth Magdolna: Gerő Ernő, a „hídverő” miniszter, in: Frisnyák Zsuzsa (szerk.): Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb eredmények, Közlekedési Múzeum, Bp., 2003, 181–188.
[6] Fogytán van a dolgozók türelme! in: Szabad Magyarország, 1946. november 29., 2.
[7] https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6277

Vissza az adatbázis nyitólapjára »