(a szerkesztő) [= Lőrincz Róbert]

Az alagi egyházközségi tanács

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 8. évfolyam 1. szám (2015. május), 1. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

A Dunakeszitől 1910-ben különvált Alagon csak 1930-ban jött létre önálló római katolikus egyházközség. A hívek, Csík József lelkipásztor vezetésével 1929 decemberében küldtek ez ügyben levelet a váci püspöknek, kinek jóváhagyása után 1930. május 13-án megalakulhatott az első önálló képviselőtestületi tanács és a templomépítő bizottság. Az egyházközség tanácsa és képviselőtestülete július 3-án tartotta meg első együttes ülését, melynek tárgya természetesen a régóta vágyott templomépítés volt. A főleg adományok révén 1935 és 1938 között felépült Szent Imre-templomban az első szentmisét 1938. december 19-én tartották.

A képen az egyházközség tanácsának tagjait ábrázoló 1941-es tablót láthatjuk. Fő helyen szerepel Csík József plébános fotója, aki 1945-ig állt az alagi hívek szolgálatában. Körülötte a tanácstagok mind-mind Alag vezetői vagy jelentős személyiségei. Závodszky Géza, a község vezető jegyzője, aki épp 1941-ben került át a szomszédos Dunakeszire, és vette át az ottani főjegyzői hivatalt; dr. Bayer Emil községi orvos, aki hivatalos teendői mellett a helyi önkéntes tűzoltóegyesület parancsnoka is volt; Kedvessy Nándor, a Pavilon egykori bérlője, a messze földön híres Kedvessybélszín megalkotója; Lenkei Elemér, akit 1943-ban Alag bírájának választottak; dr. Petanovics József, a híres szállodás fia, a község ikonikus „figurája”, ki szenvedélyes fotós révén több száz képen örökítette meg a harmincas-negyvenes évek Alagját; Örményi István, községi törvénybíró, az egyházközség tanácsának pénztárosa; dr. Pethő József körállatorvos, vagy Kurucz János valamint idősebb és ifjabb Boros István községi képviselők.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »