(a szerkesztő) [= Lőrincz Róbert]

Alagi tenisz

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 8. évfolyam 2. szám (2015. szeptember), 1. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

1925. április 18-án a Pavilon különtermében tartotta alakuló közgyűlését az „Alagi Tennis Egylet”. Már évek óta érlelődött a gondolat, hogy az alagi családok teniszező tagjait egy egyesületben kellene tömöríteni. A kezdeményezés élére Kleiszner László gépészmérnök állt, akit az alakuló közgyűlésen az új egylet elnökének és művezetőjének választottak meg. A Magyar Lovaregylet a vasútállomás mellett lévő parkban három pályát biztosított az egyesület részére. Az 1940-es évek végéig működő ATE, melynek elnöke a harmincas évek elején gróf Apponyi Antal volt, hosszú időn keresztül a pestvidéki kerület erősségének számított. A nevét időközben Futakyra változtató Kleiszner László mellett jelentős szerepet játszott a klub életében felesége és Irén lánya is, valamint a híresebb alagiak közül Gombolai Ferenc lóidomár, Bayer Emil községi orvos, Pető József községi állatorvos és neje, Scheibal József zsoké felesége, továbbá a neves angol idomárcsaládok tagjai, mint dr. Hesp Edvin, Hesp Vilmos, Hesp Ede, Esch Győző és Esch Sándor. A kis képen a Futaky család által a dunakeszi könyvtárnak adományozott egyesületi jelvény látható. A nagy képeket Petanovits József készítette 1938-ban az alagi pályán. Az elsőn Esch Győző és Pethő Józsefné, a másodikon Esch Győző és felesége látható.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »