Lőrincz Róbert

A Dunakeszire és Alagra érkezett trianoni menekültek névsora

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 12. évfolyam 1. szám (2019. szeptember), 5-7. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

Az első világháborút követő megszállás, majd a trianoni döntés következtében menekültek áradata indult el a békediktátum alapján hazánktól elcsatolt területekről. 1918 és 1928 között több mint 400 000 ember érkezett az utódállamokból Magyarországra. Az amúgy is kritikus politikai, társadalmi és gazdasági helyzetbe került, megcsonkított állam ezt a hatalmas tömeget képtelen volt – főképp ilyen rövid idő alatt – munkához és lakóhelyhez juttatni. Az addig társadalmi megbecsülésnek örvendő – korábban túlnyomórészt állami vagy magántisztviselői alkalmazásban álló – menekültek szinte elképzelhetetlen egzisztenciális körülmények közé kerültek. Sokak a budapesti, illetve vidéki vasútállomások vágányaira félretolt vagonokban éltek, másokat tömegszállásokon, barakkokban, kaszárnyákban szállásoltak el. Az állam több ponton is igyekezett a vonattal érkező és főként Budapestre tartó emberárad regisztrálására, szétosztására. A határon történő átlépéskor nyilatkozni kellett a menekülés okáról és céljáról. Második ellenőrzési pontként a gyűjtőkörzetek központjai, Miskolc, Debrecen, Szeged, Kaposvár Székesfehérvár és Szombathely szolgáltak. Harmadik veszteglőhelyként a belső körzetek kisebb településeinek – például Hatvan, Cegléd, Komárom vagy Dunakeszi- Alag – állomásait jelölték ki, melyek feladata ugyancsak a fővárosba igyekvők feltartóztatása volt.

A közelmúltban az MTA Lendület programjának Trianon 100 Kutatócsoportja (együttműködve Dékány Istvánnal, a Trianoni árvák című könyv szerzőjével és a Noran Libro Kiadóval) egy több mint 15 000 névből álló adatbázist publikált az interneten, amely az 1918 és 1928 között Magyarországra érkezett menekültek adatait tartalmazza. A menekültek neve mellett a korábbi lakóhelyük, foglalkozásuk, a velük érkező családtagjaik száma és Magyarországra érkezésük helye is kereshető formában tárul a nagyközönség elé. Az adatbázist hivatalos összeírások, levéltári források, a helyi sajtó, valamint a menekültek érkezését 1920–1921-ben dokumentáló Erdélyi Hírek című lap alapján állította össze a szerző és a kutatócsoport.

A következőkben a Dunakeszire és Alagra került menekültek listáját közöljük. Ahogy fentebb már említettük, a két település közös vasútállomása fontos pontja volt a fővárosba tartó emberáradat regisztrációjára és elszállásolására kijelölt helyeknek. Arról, hogy az ide érkezett menekültek közül hányan telepedtek le végleg a két községben, nincsen adatunk, de az itt közölt névsor alapján a közeljövőben talán erre is választ kaphatunk.

Menekült család szállása egy pályaudvaron álló tehervagonban
(forrás: http://gallery.hungaricana.hu)

FORRÁSOK

http://trianon100.hu/menekultek
Szakáll Lászlóné−Kerekes Dóra: A dunakeszi Jézus Szívetemplom és egyházközség története. 75 éves a dunakeszi Jézus Szíve- templom. Dunakeszi, 2019. 9-12.
Bruckner Éva: Vagon- és barakkvárosok. A trianoni utódállamok menekültjeinek életkörülményei. In: Polgári Szemle, 2017/1-3., 243-255.
Szűts István Gergely: Elűzöttek. Menekültek, optánsok és vagonlakók. In: Rubicon, 2017/7-8., 52-61.

 

Név Foglalkozás Honnan Mikor Családtagok Forrás
Antus Györgyné, özv. nyugdíjas Ismeretlen 1920.12.04
Arany Dénes felügyelő Ismeretlen 1922.02.14
Balázs József munkás Érsekújvár [Nyitra] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Bankonits Gyula hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] 1920.11.01 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám
Belák János pályaőr Perbete [Komárom] 1920.02.20 5 személyes közlés
Bernáth András MÁV pályaőr Udvard [Komárom] 1921.04.27 6 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Borodik Béla postatiszt Nyitra – [Nyitra] 1921.05.06 Hidasnémetire érkezett menekültek
Böhm E.-né MÁV pályafelvigyázó neje Nagybélic [Nyitra] 1921.04.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Brányi Gézáné, dr. magánzó Nagyvárad [Bihar] 1921.07.26 4 Szolnokra megér- kezett kiutasítottak
Császár János pályaőr Ismeretlen 1921.07.11
Csolnoki Vince málházó Szenc [Pozsony] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek
Danczer (Denczer) Józsefné htb Máramarossziget [Máramaros] 1921.08.20 5 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Dávid Viktorné fűtőházi munkás neje Érsekújvár [Nyitra] 1921.07.14 6 Szobra megérkezett kiutasítottak
Dusicsku Miklós fővámtiszt Orsova [Krassó-Szörény] 1920.05.03 2 Erdélyi Hírek, 1920. 20. szám
Dvorák Ferenc vonatfékező Ismeretlen 1921.04.13
Eicher György főmérnök Hátszeg [Hunyad] 1921.07.26 4 Szolnokra megér- kezett kiutasítottak
Farkas József MÁV hivatalnok Arad [Arad] 1920.01.07 3 Erdélyi Hírek, 1920. 20. szám
Flaksza István kalauz Ismeretlen 1921.08.14
Gyurcsovics I.-né htb Érsekújvár [Nyitra] 1921.07.21 2 Szobra megérkezett kiutasítottak
Haverland (Heverland) Albert művezető Ismeretlen 1921.04.23
Jassa István kalauz Érsekújvár [Nyitra] 1921.05.02 5 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kemencze Ignác MÁV fékező Érsekújvár [Nyitra] 1921.04.27 7 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Kinzel János mozdonyvezető Ismeretlen 1921.02.10
Kis Jánosné kalauz neje Érsekújvár [Nyitra] 1921.03.29 7 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kocán Róza MÁV kezelő Kolozsvár
[Kolozs]
1920.11.09 Erdélyi Hírek,
1921. 1. sz.
Komlósi Ágost MÁV főellenőr Arad [Arad] 1920.05.03 1 Erdélyi Hírek, 1920. 20. szám
Komlóssi Árpádné MÁV felügyelő neje Arad [Arad] 1920.12.27 7 Erdélyi Hírek, 1921. 11. szám
Kósa Gábor cipész Kolozsvár [Kolozs] 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kottás Gáspár szivattyús Galánta [Pozsony] 1921.04.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Krizbán Sándor állomási málházó Ismeretlen 1921.05.17
Lonta Lajosné MÁV lakatos neje Érsekújvár [Nyitra] III.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Macháta (Machota) Ágnes postamesternő Ismeretlen 1921.07.21
Marenika Gyula gépfelvigyázó Ismeretlen 1921.04.28
Megadja Pál vonatfékező Ismeretlen 1921.02.09
Mitnyik Lajos MÁV éjjeliőr Udvard [Komárom] 1921.04.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Nagy Lajos kalauz Ismeretlen 1921.05.17
Nemestány (Nyenyestán) Jánosné htb Máramarossziget [Máramaros] 1921.08.20 5 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Novák Ignác vonatfékező Érsekújvár [Nyitra] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Oslay Ferenc, dr. tanár Szakolca [Nyitra] III.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Paál Géza hivatalnok Ismeretlen 1920.01.03
Pálinkás Béla MÁV fékező Udvard [Komárom] 1921.04.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Péterfi (Péterfy) István vonatfékező Ismeretlen 1921.04.08
Rádai Géza állomás elöljáró Ismeretlen 1922.03.12
Römer Károly szőlőbirtokos Mehádia [Krassó-Szörény] 1920.05.03 4 Erdélyi Hírek, 1920. 20. szám
Salák Istvánné htb Érsekújvár [Nyitra] 1921.12.05 7 Szobra érkezett menekültek
Slance Pál kovács Perbete [Komárom] 1921.07.21 3 Szobra megérkezett kiutasítottak
Szabó Pál mozdonyvezető Ismeretlen 1921.02.10
Szakács József kéményseprő Trencsén [Trencsén] 1921.04.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Szandy Ödön MÁV tisztviselő Temesvár [Temes] 1921.09.28 1 Lökösházára érkezett menekültek
Szűcs Mihály MÁV váltókezelő Érsekújvár [Nyitra] 1921.07.14 6 Szobra megérkezett kiutasítottak
Takács Mihály váltókezelő Ismeretlen 1921.04.11
Tohaty Ágostonné kereskedő Ismeretlen 1921.07.21
Tóth Máténé htb Privigye [Nyitra] 1921.07.21 4 Szobra megérkezett kiutasítottak
Uzsák Antal pályaőr Perbete [Komárom] 1920.02.20
Váczi Mátyás kocsifényező Ismeretlen 1920.01.15
Zaubek József főkocsivizsgáló Ismeretlen 1921.02.26

Vissza az adatbázis nyitólapjára »