Kerekes Dóra

„1916 karácsony a harcztéren”

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 11. évfolyam 2-3. szám (2018. szeptember-december), 1. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

1916 karácsonyát a Kárpátokban állomásozó Hofmannhadtestnél szolgáló, dunakeszi Vörös József a hadszíntéren töltötte, de a hideg és veszélyekkel teli pillanatokban is a családjára gondolt az ünnepen. Tábori levelezőlapot küldött édesapjának, Vörös Jánosnak címezve Dunakeszire, a Fő út 56. szám alá (ma üres telek).

Az első világháború során a harctéren a tábori levelezőlapok voltak az összekötő kapcsok a fronton harcolók és otthon maradt szeretteik között. A tábori posta hatalmas, milliárdos nagyságrendű küldeményt kezelt, feladata pedig – az 1914-es szolgálati könyv szerint – az volt, hogy igyekezzen „magánküldemények közvetítésével, a szellemi érintkezést és összetartozóság érzését a hadrakelt sereg, valamint hajóhad és az otthon között fenntartani, megerősíteni.

A tábori posta rendszere a civil postáéhoz igazodott, ami nem volt véletlen: az 1914. július végi mozgósításkor a Magyar Királyi Posta személyzetét, illetve tárgyi eszköztárát is „mozgósították”. A 24 465 főből 4563-at hívtak be katonai, tábori postai és tartalék távírdai szolgálatra. Igénybe vették a Posta gépkocsi- és lóállományát, továbbá műszaki (távíró és távbeszélő) berendezéseit is.

Dunakeszin, ahogy minden más magyarországi településen, várták a fronton lévőktől érkező híreket, leveleket, lapokat. Különösen így volt ez a karácsonyi ünnepek idején. Vörös József először is boldog karácsonyi ünnepeket kívánt szüleinek, majd így folytatta: „Máma tuttam meg, hogy a Gyuri is idejöt, de nem mi hozzánk jöt, hanem a batni 3-mal van. Ot meg mind Románok vannak, én már intézkettem, hogy ő eljöjön onnét, a mi batninkba, körülbelül 9 vagy 10 nap múlva it lesz.

A tábori lapot az alakulat dombornyomott sapkajelvényével pecsételték le, amelyen az alábbiak szerepelnek: „Karpathen – Korps Hofmann, 1914–1915” (Kárpátok – Hofmann hadtest, 1914–1915). A postai bélyegző mutatja, hogy a küldeményt a 850-es számú tábori postahivatalban 1916. december 23-án adta fel Vörös József. A díszlevelezőlap árát – ahogyan olvasható is rajta – a hadtest a rokkantak, az özvegyek és az árvák megsegélyezésére, valamint egy Kárpátokbeli emlékszobor felállítására fordította.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »