(a szerkesztő) [= Lőrincz Róbert]

115 éves a vasútállomás épülete

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 6. évfolyam 1. szám (2013. május), 1. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

A dunakeszi vasútállomás épülete a város egyik legrégebbi, s talán a legleromlottabb állapotban lévő építészeti emléke. Az ország első vasúti megállói közé tartozó, 1846-ban épített eredeti megálló nem felelt meg annak a színvonalnak, ame­lyet az 1891-ben létesített alagi lóversenypálya látogatottsá­ga megkövetelt. Új állomásra volt tehát szükség, melynek 115 évvel ezelőtti, 1898-as tervezéséről, és építési munkálatairól a Mikszáth Kálmán által szerkesztett Országos Hírlap korabeli hírei tudósítanak: „A magyar királyi államvasutak igazgatósága elhatározta, hogy a dunakeszi állomást 106,000 forint költséggel tel­jesen újraépítteti s az alagi oldalra, a nagytribün közelében helyezi el. Maga Dunakesz község még 60,000 forintot ád az építkezéshez, mely összegen az utakat és feljárókat hozzák rendbe. A régi állomási épületet lakásokká alakítják át. Az új állomás építését s az állomás kibővítését már megkezdték s, az összes munkálatokkal szeptember közepére készülnek el.” (1898. június 18.)

Az alagi versenyekre legközelebb kiránduló sportközönséget kellemesen fogja meglepni az a hatalmas állomási épület, mely az alagi versenytér közvetlen közelében a vendéglővé átalakított kiállí­tási erdészeti pavillon alján épült. A kereskedelmi miniszter a nagy vasúti kölcsön első részletéből építtette a váczi osztálymérnökség fel­ügyelete alatt az új állomást, mely a szakértők szerint a máv legmo­dernebbül berendezett állomása. Az új épület egy kilométer távolban van Dunakesztől, mely hatvanezer forinton az utakat hozta rendbe, hogy az állomás könnyen hozzáférhetővé legyen. Az állomás, mely Dunakesz-Alag nevet kapta, most készült el teljesen s megnyitása e hónap 15-én megy végbe. E naptól kezdve a vasutak csak itt állnak meg s a régi állomást a tisztviselők lakásainak alakítják át.

(1898. október 14.)

Vissza az adatbázis nyitólapjára »