Városháza építése emléktábla I.

A Dunakeszi Városháza régi bejáratának lépcsőházában található az egykori községháza építésére emlékező két emléktábla. Az egyik az építés körülményeit, másik a település akkori vezetőinek a nevét tartalmazza. A községháza építésére azért volt szükség, mert az akkor már 3000 lelket számláló településnek mindössze egy szalmatetős községházája volt. Az építés eredményeként egy a kor viszonyaihoz képest modern épület épült, amely majdnem kilencven évig változatlan méretben szolgálta a települést. Az építés körülményeit taglaló emléktábla szövege a következő: " Ő felsége I. Ferencz József uralkodása Széll Kálmán miniszterelnöksége Beniczky Ferencz főispánsága Beniczky Lajos alispánsága Ivánka Pál főszolgabírósága alatt Dunakeszi község képviselőtestületének 1900 évi július hó 29-én 9/kgy1900 sz. szeptember 23-án 10/kgy1900 sz. október 28-án 11/kgy1900 sz. határozatai alapján építtetett ezen községháza 1901. évben. Ezen községháza építése megkezdetett 1901 évi június 20-án befejeztetett 1901. november hó 1-én."


Cím:
Dunakeszi, Fő út 25.

Felavatás ideje:
1901

Anyaga:
Márvány

Témája:
helyismeret; Dunakeszi; városháza

Vissza az adatbázis nyitólapjára.